Piotr Woźny zrezygnował z szefowania Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poinformowała Polska Agencja Prasowy. Woźny sam potwierdził tę informację.

W piątek zrezygnowałem (z bycia prezesem NFOŚiGW - PAP), było to w pełni przyjazne rozstanie. Było to 36 miesięcy na posterunku jeśli chodzi o "Czyste powietrze" i OZE. Uważam, że Polska się dosyć mocno zmieniła od tego momentu, w którym zaczynałem. Moja aktywność w tym projekcie dobiegła końca chociaż będę społecznym doradcą ministra Kurtyki (Michała Kurtyki - ministra klimatu) ds. wdrażania programu "Czyste powietrze" - powiedział PAP Piotr Woźny.

"Minister od smogu"

Woźny kwestiami smogu i OZE zajmował się jako wiceminister w ówczesnym resorcie przedsiębiorczości i technologii, pełnomocnik premiera ds. programu "Czyste powietrze" (powołany na to stanowisko w marcu 2017 r.), wiceprezes, a następnie od końca sierpnia 2018 roku prezes NFOŚiGW.

Woźny powiedział, że przez te trzy lata udało się m.in. wprowadzić normy dla paliw stałych, czyli węgla, którym opala się w domowych piecach. Zwrócił uwagę, że uregulowano również rynek kotłów grzewczych. Rozporządzenie w tej sprawie obwiązuje od 2017 r. Od lipca 2018 r. na rynek nie można wprowadzać gorszych niż piątej klasy emisyjnej (najbardziej ekologicznych) domowych kotłów grzewczych.

Udało się też wprowadzić termomodernizacyjną ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (od stycznia 2019 r.), udało się rozszerzyć zakres prosumenckich rozliczeń na przedsiębiorców (opust), doprowadzić do tego, że wpłynęło ponad 73 tys. wniosków w "Moim prądzie" (program promocji fotowoltaiki) i zreformować "Czyste powietrze". Jak na trzy lata sporo się działo i w mojej ocenie udało - dodał.

Od 15 maja ruszyła nowa odsłona programu antysmogowego "Czyste powietrze". Zmiany zakładają m.in. uzależnienie wysokości dotacji od efektu ekologicznego, uproszczono też same wnioski o dotacje, a także zapowiedziano znaczne przyspieszenie ich rozpatrywania. Zgodnie z podpisanym przez NFOŚiGW oraz Związkiem Banków Polskich porozumieniem, do programu mają włączyć się też banki.

Woźny z wykształcenia jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie ukończył aplikację sędziowską i aplikację radcowską.

W latach 2015-2017 zajmował stanowisko wiceministra cyfryzacji.

Wcześniej, w latach 2000-2001, pracował w administracji rządowej na stanowisku wiceministra w Ministerstwie Łączności. Potem na kilkanaście lat powrócił do praktyki prawniczej.