Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczęła się pierwsza rozprawa w procesie, w którym jednym z oskarżonych jest Jarosław Ł. ps. "Masa" - najpopularniejszy w Polsce świadek koronny. Wyłączono jawność postępowania.

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczęła się pierwsza rozprawa w procesie, w którym jednym z oskarżonych jest Jarosław Ł. ps. "Masa" - najpopularniejszy w Polsce świadek koronny. Wyłączono jawność postępowania.
Jarosław Ł. - "Masa" (zdj. arch.) /Wojciech Pacewicz /PAP

W uzasadnieniu wyłączenia jawności sąd wskazał na ważny interes państwa i ważny interes uczestników postępowania - poinformował sędzia Damian Krakowiak, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi.

Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Łodzi skierował pod koniec stycznia 2020 roku prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Były gangster tzw. grupy pruszkowskiej Jarosław Ł. ps. "Masa" (dawniej Jarosław S.), od 20 lat najbardziej znany polski świadek koronny, który niegdyś zeznawał przeciwko swoim mafijnym kompanom, w łódzkim postępowaniu oskarżony jest o popełnienie siedemnastu czynów, w tym m.in. o oszustwa związane z mieniem o znacznej wartości, czyny o charakterze korupcyjnym, fałszywe zeznania, przywłaszczenie powierzonego mienia i paserstwo. To są zarzuty przestępstw przeciwko mieniu i ważności dokumentów - podsumował Krakowiak. "Masie" grozi do 10 lat więzienia.

Oskarżono także Zbigniewa G., byłego naczelnika wydziału wywiadu kryminalnego jednej z komend wojewódzkich policji o popełnienie dziesięciu czynów, w tym m.in. przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz ujawnienia informacji niejawnych. Za te czyny również grozi do 10 lat więzienia.

Pozostałe osoby zostały oskarżone o popełnienie szeregu czynów, w tym o charakterze korupcyjnym, oraz oszustw, co do mienia znacznej wartości. Tutaj również wymiar kary to 10 lat więzienia.

Oszustwa kredytowe i korumpowanie policjanta

Postępowanie dotyczyło m.in. oszustw kredytowych. Przestępstwa te, zdaniem prokuratury, polegały one na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych i wyłudzania usług budowlanych.

"Masie" przedstawiono m.in. zarzuty korumpowania oficera policji, bo śledztwo dotyczyło również m.in. wielokrotnego udzielania korzyści majątkowych naczelnikowi wydziału wywiadu kryminalnego jednej z komend wojewódzkich policji w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną.

Zarzuty wobec oskarżonych to także m.in. wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, składania zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych i składania fałszywych zeznań, przywłaszczanie pieniędzy, zakup artykułów uzyskanych w wyniku czynu zabronionego oraz przyjmowanie korzyści majątkowych przez funkcjonariusza policji.

"Masa", w związku z zarzutami - a potem z oskarżeniami w rozpoczynającym się łódzkim postępowaniu sądowym - był aresztowany. W maju 2020 roku Jarosław Ł. wyszedł na wolność.