Paweł Rabiej (Nowoczesna) został wybrany w czwartek krótko przed północą przez Sejm do komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy. Oznacza to, że wkrótce komisja - już w pełnym składzie - podejmie prace.

Paweł Rabiej (Nowoczesna) został wybrany w czwartek krótko przed północą przez Sejm do komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w stolicy. Oznacza to, że wkrótce komisja - już w pełnym składzie - podejmie prace.
Paweł Rabiej /Leszek Szymański /PAP

Za kandydaturą Rabieja głosowało 375 posłów, 10 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu.

25 maja Sejm wybrał siedmiu członków komisji weryfikacyjnej, zgłoszonych przez kluby: PiS, PO, Kukiz'15 i PSL. Potrzebnej większości nie uzyskał ówczesny kandydat Nowoczesnej poseł Jerzy Meysztowicz, któremu sejmowa komisja ustawodawcza odmówiła pozytywnej rekomendacji, gdy okazało się, że członek jego rodziny ubiega się o zwrot nieruchomości w stolicy.

Procedurę wyboru na wakat w komisji zaczęto od nowa. We wtorek Rabiej uzyskał pozytywną opinię komisji ustawodawczej.

29 maja wybrani członkowie komisji weryfikacyjnej postanowili, że harmonogram prac przyjmą po powołaniu ostatniego jej członka. Szef komisji Patryk Jaki zapowiedział wtedy, że wkrótce po powołaniu ostatniego członka komisja spotka się i zdecyduje, którymi sprawami się zajmie oraz jakich świadków i strony wezwie w ciągu następnych dwóch tygodni na rozprawę. Według nieoficjalnych informacji PAP, takie posiedzenie komisji ma się odbyć w najbliższy poniedziałek.

Komisja weryfikacyjna, jako organ administracji, ma badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

(az)