Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaczyna przygotowywać się do strajku. Protest zaplanowany jest na 21 września w Warszawie.

Związkowcy zostali zmuszeni do takiego kroku, bo jak mówią ”dialog między związkami a rządem stał się fikcją”. Jednak nie zamykają sobie możliwości dalszych rozmów. OPZZ deklaruje, że w każdej chwili jest gotowe podjąć wiążące rozmowy o reformie polityki społeczno-gospodarczej i rynku z organizacjami pracobiorców, pracodawców i stabilnym rządem.