​Komitet Praw Człowieka ONZ jest zaniepokojony sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce oraz dostępnością do legalnej aborcji - wynika z przyjętego dokumentu. Komitet wypowiada się także o migrantach, dyskryminacji, przemocy wobec kobiet oraz inwigilacji.

"Końcowe obserwacje do siódmego raportu okresowego w sprawie Polski" są jednym z dokumentów przyjętych na zakończonej w piątek 118. sesji Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, odnosząc się do pisma Komitetu Praw Człowieka ONZ, powiedział, że gdy Trybunał Konstytucyjny zacznie wydawać wyroki, będą one publikowane. Stoimy na gruncie prawa. Będziemy przestrzegali konstytucji -  zapewnił.

Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził zaniepokojenie negatywnym wpływem zmian w prawie, uchwalonych w listopadzie i grudniu ubiegłego roku oraz w czerwcu tego roku, na funkcjonowanie i niezależność Trybunału Konstytucyjnego.

Polski rząd został wezwany do natychmiastowej publikacji wszystkich wyroków TK i zapewnienia ich wdrożenia.

Komitet wyraża zaniepokojenie "wysoką liczbą nielegalnych aborcji, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu kobiet". Z niepokojem Komitet odnotowuje m.in. "niewłaściwe" powoływanie się na klauzulę sumienia przez lekarzy "co skutkuje tym, że nie ma dostępu do legalnej aborcji w całej instytucji albo regionie kraju".

W dokumencie skrytykowano także to, że polskie prawo nie zapewnia ochrony przed dyskryminacją we wszystkich obszarach, włączając w to orientację seksualną, niepełnosprawność, wyznanie, wiek i przekonania polityczne.

Rok na udzielenie odpowiedzi

Odnotowano również "wysoką liczbę kobiet, które są ofiarami przemocy domowej" w Polsce. Komitet wzywa rząd do całościowej strategii zapobiegania takim przypadkom.

Dokument porusza także kwestię migrantów. Komitet krytykuje "dużą liczbę osób poszukujących azylu oraz migrantów, w tym dzieci, przetrzymywanych w strzeżonych ośrodkach". Zdaniem Komitetu, rząd powinien ograniczyć przypadki pozbawiania migrantów, a zwłaszcza dzieci, wolności.

Komitet Praw Człowieka ONZ skrytykował ponadto zbyt szeroki - zdaniem autorów - zakres inwigilacji, na jaką pozwalają bez zgody sądu nowe przepisy o walce z terroryzmem i policji. Ponadto znalazły się tam zalecenia z zakresu m.in. wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do nieletnich, ograniczenia stosowania aresztu tymczasowego, przeciwdziałania torturom i innemu poniżającemu traktowaniu lub karaniu czy zakresu definicji terroryzmu w polskim prawie karnym.

Komitet zwrócił się do Polski o udzielenie w ciągu roku odpowiedzi na powyższe zalecenia.

(łł)