Czesław Małkowski formalnie straci dziś mandat prezydenta Olsztyna. W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukażą się wyniki niedzielnego referendum. Samorządowiec zabrał już ze swojego gabinetu rzeczy osobiste.

Po odwołaniu Małkowskiego i jego zastępców Olsztynem będzie rządził - do czasu nowych wyborów prezydenta miasta - wskazany przez premiera komisarz. Na giełdzie potencjalnych komisarzy najczęściej pojawiają się nazwiska Tomasza Głażewskiego z PO, który jest teraz pierwszym zastępcą Małkowskiego i pod jego nieobecność kieruje ratuszem, Anny Wasilewskiej - także wiceprezydent Olsztyna, a także Piotra Grzymowicza, wieloletniego zastępcy Małkowskiego, który po konflikcie z nim został zwolniony z ratusza.

Podejrzany o molestowanie urzędniczek, gwałt na jednej z nich oraz działanie na niekorzyść miasta prezydent Czesław Małkowski został odwołany z funkcji przez mieszkańców Olsztyna w referendum. Za jego odwołaniem opowiedziało się prawie 25 tys. osób, przeciw było 18,3 tys. osób.