Jesteśmy dyskryminowani przez polskie sądy, które w zdecydowanej większości przypadków prawo do opieki nad dziećmi przyznają matkom – skarżą się ojcowie. Sądy czasami stosują absurdalne przepisy, utrudniając nam kontakty z synami czy córkami - dodają.

Krzysztof Gawryszczak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poszanowania Praw Dzieci i Rodziny "Ojcowie z Trójmiasta" opowiada o swoich kontaktach z synem:

Aż 92 procent Polaków uważa, że ojcowie powinni angażować się w rodzinę na równi z matką. Ale tak nie jest, ubolewa "Gazeta Wyborcza". Pytani w sondażu mówią, że o sprawach intymnych rozmawiały z nimi matki (i to rzadko), a ojcowie - wcale. Oceniają, że matka była w ogóle większym wsparciem niż ojciec. Tylko w jednym ojcowie mieli przewagę - częściej bili. Takie są pierwsze wyniki dużego sondażu "Gazety Wyborczej" o dzieciach i rodzicach.

W rzeczywistości bywa różnie, ale młodzi ludzie chcą mieć w ojcach wsparcie:

W oparciu o sondaż telefoniczny IQS&QUANT Group, który od 6 do 22 listopada objął łącznie 5500 badanych, "Wyborcza" podejmuje na swych łamach akcję "Powrót taty".