Prawie 10 milionów złotych - od września tego roku - wydano - tylko w Małopolsce - na hospitalizowanie pacjentów zakażonych koronawirusem. A jak mówią lekarze, do szpitali trafiają głównie ci, którzy nie chcieli się zaszczepić.

Od początku pandemii koronawirusa małopolski oddział NFZ na wszystkie świadczenia związane z przeciwdziałaniem Covid-19 przekazał placówkom w regionie 1 miliard 700 tysięcy złotych, przy czym koszty hospitalizacji wyniosły ponad 273 miliony.

Jak mówią lekarze, ważne jest jednak to, że od kiedy jest możliwość bezpłatnych szczepień, wciąż wszyscy dokładamy się, by leczyć niezaszczepionych pacjentów. Tylko od września tego roku szpitalom w Małopolsce wypłacono 9 milionów 795 tysięcy złotych. 

Koszty hospitalizacji pacjenta z Covid-19 uzależnione są od tego, w jakim stanie trafia on do szpitala, jakiego leczenia wymaga i jak długo przebywa w danej placówce. Najwyższe kwoty dotyczą hospitalizacji związanych z leczeniem pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. W przypadku chorych najdłużej przebywających w szpitalach są to kwoty przekraczające 200 tys. zł za leczenie jednego pacjenta.

Świadczenia medyczne, udzielane w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, nie są finansowane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki na ich pokrycie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia lub z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

 

 

Opracowanie: