Od poniedziałku, 26 kwietnia, lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach - wynika z rozporządzenia opublikowanego w "Dzienniku Ustaw".

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Jak przypomniano w uzasadnieniu rozporządzenia, w środę rząd podjął decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wyjątek stanowią klasy I-III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym - podkreślono.

Na czym polega system hybrydowy?

Tzw. system hybrydowy, polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje te zajęcia zdalnie.

Według rozporządzenia dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Co z opieką świetlicową?

Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach - podkreślono.

Jak sprecyzowano, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

Zdalna nauka w pięciu województwach

W pozostałych pięciu województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie. Świetlice w szkołach na obszarze tych województw funkcjonują dla dzieci rodziców, uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach - wynika z rozporządzenia.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą też szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego. Jak wyjaśniono, dyrektor tych placówek będzie mógł od dnia 26 kwietnia 2021 r. zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od dnia 26 kwietnia 2021 r. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. Zaznaczono, że będzie to możliwe, "o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika."

Resort edukacji i nauki informuje na swojej stronie internetowej, że decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju poznamy po koniec kwietnia.