"Zawsze chciałem służyć ludziom i uznałem że to jest ten czas, by tę aktywność podjąć" - mówi w rozmowie z RMF FM nowy komendant śląskiej policji Roman Rabsztyn, który służbę rozpoczął w Oddziałach Prewencji Milicji Obywatelskiej w 1989 roku.

W biogramie nowego komendanta nie znalazła się wzmianka o służbie w MO, jakby ktoś piszący życiorys chciał ukryć ten fakt. Sam Roman Rabsztyn to bagatelizuje i twierdzi, że to mało istotny element jego biografii.

To była służba zastępcza, także cóż tam jest do napisania w tym zakresie. Myślę, że to nie miało większego znaczenia, to był sam początek służby - opowiada w rozmowie z RMF FM.

Podkreśla, że nie wstępował do ZOMO, ale do formacji milicji, która z ZOMO powstała we wrześniu 1989 roku. Wtedy miał złożyć podanie.

ZOMO już nie było dawno, bo zostało zlikwidowane wcześniej właśnie przez premiera (Tadeusza) Mazowieckiego, to była zupełnie nowo budująca się formacja i dlatego postanowiłem włączyć się w ten nurt - mówi Rabsztyn.

Awans wzbudził wiele kontrowersji w środowisku policyjnym. Zwraca się uwagę na to, że od przejęcia władzy przez PiS z policji pozbywano się wszystkich, którzy wstąpili do służby przed kwietniem '90 roku, a na pewno takich osób nie awansowano.

Awans Rabsztyna

Inspektor Roman Rabsztyn zastępuje na stanowisku szefa śląskiej policji odchodzącego na emeryturę nadinspektora Krzysztofa Justyńskiego, który kierował śląskim garnizonem od 2016 roku.

53-letni Rabsztyn jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wydziału Politologii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na Uniwersytecie Śląskim skończył natomiast podyplomowe studia z zakresu zarządzania.

Dotychczas pełnił służbę na stanowiskach związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej i w pionie ruchu drogowego.

Był m.in. zastępcą komendanta miejskiego i komendantem miejskim w Zabrzu, naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Piekarach Śląskich i kierownikiem referatu ds. przestępstw gospodarczych w tym samym mieście.

Od 2015 roku był pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, nadzorował pion prewencji.

Zadania szefa śląskiej policji Rabsztyn przejmie 16 lutego.

Opracowanie: