35 tysięcy studentów zacznie w październiku rok akademicki na najstarszej Polskiej uczelni - Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku przyjmowani są tylko ci, którzy zadawali maturę rozszerzoną. Wprowadzono także zmiany organizacyjne uczelni w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

Największym zainteresowaniem maturzystów cieszyły się: psychologia, prawo, kierunek lekarski i filologii angielska. Najwięcej chętnych na jedno miejsce było na japonistykę, ekonomię, finanse, bankowość, ubezpieczenia oraz na filologie szwedzką i angielską.

Ta rekrutacja odbywała się już przy bardzo wysokim progu 40 proc. z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (na maturze). Zależy nam na bardzo dobrych studentach - podkreślił prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel. Jak przyznał, UJ odchodzi od myślenia o studiach niestacjonarnych, na czym - jak zauważył - skorzystają uczelnie prywatne.

Prorektor wyjaśnił również, że mniejsza liczba studentów nie oznacza spadku zatrudnienia pracowników naukowych. Zajęcia mają się odbywać w mniejszych grupach, ma też nastąpić powrót do relacji uczeń - mistrz. Nowy statut uczelni gwarantuje również, że pracownik naukowy może otrzymać etat badawczy na prowadzenie badań bez prowadzenia zajęć (wcześniej takiego zapisu nie było). 

To, jak nowa ustawa wpłynie na uczelnie wyższe, będziemy mogli ocenić dopiero za dwa lata, ale nowa ustawa nie ogranicza autonomii uczelni - uważa rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak.

Trudność związana z wdrażaniem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynikała m.in. z wielkości UJ, a także konieczności pogodzenia spotkań i konsultacji nt. wprowadzanych zmian z normalnymi obowiązkami kadry - wyjaśniał.

W wyniku wcielanej w życie od 1 października 2018 r. reformy nauki i szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawy 2.0. lub Konstytucji dla Nauki), na uniwersytecie powstały: Rada Uczelni, a także cztery szkoły doktorskie dla nauk: humanistycznych; medycznych i o zdrowiu; społecznych; ścisłych i przyrodniczych.

Na UJ będzie 28 dyscyplin naukowych. Będą one punktem wyjścia podczas oceny jakości działalności naukowej uczelni. Do tej pory taka ewaluacja dotyczyła uczelnianych wydziałów.

Rektor zapowiedział, że nadchodzący rok akademicki 2019/2020 będzie rokiem wyborczym i obecna kadencja władz uczelni zakończy się 31 sierpnia 2020 roku. Do 12 maja muszą się odbyć wybory nowych władz uczelni. Procedura z tym związana zostanie uruchomiona w styczniu. Władze wybierze, tak jak dotychczas, społeczność akademicka. Sama procedura będzie jednak inna.

Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel poinformował, że uczelnię czeka jeszcze przygotowanie regulaminu wynagradzania pracowników uczelni. Konsultacje dot. zapisów w regulaminie mają potrwać najdłużej do końca roku. Wejdą w życie w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Opracowanie: