Dziś w Lublinie zmarł ksiądz arcybiskup senior Bolesław Pylak, biskup lubelski w latach 1975-1997. O śmierci abp. Pylaka poinformowała kuria lubelska na stronie internetowej. „Informacje o pogrzebie zostaną podane po ich ustaleniu" – głosi zamieszczony na stronie komunikat.

Abp Bolesław Pylak urodził się 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku Górnym koło Krasnegostawu. Do gimnazjum i liceum uczęszczał w Tarnowskich Górach, maturę zdawał jako eksternista w czasie II wojny światowej.

W 1943 r. wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego, które w tym czasie mieściło się w Krężnicy Jarej. W czerwcu 1948 r. został wyświęcony na kapłana i rozpoczął pracę jako wikariusz parafii Nałęczów.

W 1952 r. rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako młodszy asystent przy katedrze teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym, w 1953 r. uzyskał tytuł doktora. Równocześnie był wykładowcą w Lubelskim Seminarium Duchownym. Od 1959 r. był wicerektorem seminarium duchownego.

Święcenia biskupie przyjął 29 maja 1966 r. Pełniąc obowiązki biskupie, kontynuował pracę naukową. W 1969 r. habilitował się z zakresu teologii dogmatycznej, a po otrzymaniu nominacji na docenta został kierownikiem katedry teologii dogmatycznej. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego teologii.

27 czerwca 1975 r. mianowany został biskupem lubelskim, a od 20 lipca 1975 r. objął rządy diecezją. 25 marca 1992 r. podniesiony został do godności arcybiskupa metropolity lubelskiego, paliusz metropolity otrzymał z rąk Jana Pawła II 29 czerwca 1992 r.

Zgodnie z wymogiem prawnym po ukończeniu 75. roku życia w 1996 r. złożył rezygnację z urzędu. 14 czerwca 1997 r. został zwolniony z obowiązków i przeniesiony w stan emerytalny.