W połowie maja NIK rozpocznie kontrolę dot. przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Podczas kontroli sprawdzone zostaną m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji i Biuro Ochrony Rządu.

Kontrola w BOR zacznie się w maju (zdj. ilustracyjne) / Jacek Turczyk /PAP

NIK podkreśla, że przeprowadzenie kontroli zaplanowano już w ubiegłym roku. Kontrolerzy sprawdzą, jak ochraniane są najważniejsze osoby w państwie.

Terroryzm stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Analiza obszarów ryzyka przeprowadzona przez NIK, a także sygnały otrzymywane spoza Izby wskazywały, że w systemie zapewnienia bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie mogą występować problemy, a osoby ochraniane mogą stać się celem ataków terrorystycznych - czytamy w komunikacie Izby.

Kontrolerzy będą sprawdzać wszystkie aspekty aktywności Biura Ochrony Rządu: począwszy od analizy zagrożeń i planowania działań ochronnych, poprzez transport oraz zabezpieczenie konkretnych wydarzeń z udziałem osób ochranianych przez BOR.

NIK planuje zakończenie kontroli w pierwszym kwartale przyszłego roku.

(mpw)