W Gdyni rozpoczęła się dwudniowa konferencja przedstawicieli organów ścigania z dziesięciu krajów nadbałtyckich poświęcona wspólnemu, efektywnemu zwalczaniu przestępczości narkotykowej. W spotkaniu bierze udział minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski.

Głównym tematem spotkania jest kwestia powoływania wspólnych, międzynarodowych zespołów śledczych, które pozwalają na szybsze i sprawniejsze działanie organów ścigania. W ramach takiego zespołu policja czy prokuratura z danego kraju może np., bez zbędnych formalności, udzielić pomocy prawnej kolegom z zagranicy.

Międzynarodowe zespoły śledcze funkcjonują już w wielu krajach Europy. Polska dopiero przymierza się do korzystania z tej instytucji.

Oprócz polskich policjantów i prokuratorów w gdyńskiej konferencji biorą udział delegacje z Danii, Estonii, Rosji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii i Szwecji. Obecni są także przedstawiciele Eurojustu, Europolu, Komisji Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji zajmujących się sprawami związanymi z prawem i bezpieczeństwem.