Rozpoczyna się największy tego typu projekt badawczy na świecie. Wszystkie państwa bałtyckie, z wyjątkiem Rosji, rozpoczynają zbieranie informacji o morświnach żyjących w Bałtyku.

Spotkanie naukowców odbywa się w stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu. Badania koordynuje Szwecja.Projekt badawczy będzie polegał na rozmieszczeniu w morzu 300 hydrofonów, które będą nagrywać  dźwięki rozchodzące się pod wodą, w tym także te, emitowane przez morświny.

W polskiej strefie detektory dźwięku zostaną rozmieszczone na odcinku od Mierzei Wiślanej po Świnoujście.

Wyniki tych badań pozwolą określić gdzie i ile morświnów żyje w Bałtyku. Naukowcy chcą też sprawdzić jaki wpływ na siedliska bałtyckich ssaków ma działalność człowieka.Na przełomie lat 1990 - 2007 zaobserwowano co najmniej kilkadziesiąt przypadków śmierci tych ssaków w polskiej strefie Bałtyku. Po podsumowaniu badań będzie można opracować metody ochrony tych zwierząt.Koniec projektu badawczego zapowiedziano na 2014 rok.

Posłuchaj jak morświn nabiera powietrza