Finansowe kłopoty Międzynarodowych Targów Katowickich. W piątek po raz pierwszy od czasu styczniowej tragedii zorganizowano na terenie MTK targi. Jednak to za mało, aby poprawić kondycję finansową firmy, która chce powołać specjalny fundusz na rzecz ofiar zawalenia się jednej z hal.

Mam przeświadczenie, że tylko dalsze funkcjonowanie targów może spowodować to, że ofiary styczniowej tragedii będą mogły liczyć w jakimś określonym okresie czasu na wypłatę środków pieniężnych. Alternatywą jest oczywiście upadłość i likwidacja spółki, a wtedy ofiary nie będą miały do kogo się zwrócić - stwierdził Piotr Kubica, prezes MTK.

Międzynarodowe Targi Katowickie tylko wojewodzie śląskiemu są winne prawie 2 mln zł za rozbiórkę zawalonej hali.

Spotkanie w sprawie ewentualnego powołania funduszu pomocy zaplanowano na połowę października.