Jarosław Bauc nie jest już ministrem finansów. Premier Jerzy Buzek podjął decyzje o dymisji "nie dlatego, że Bauc przedstawił dramatyczną sytuację finansów państwa i plan ich naprawy, ale dlatego, że zrobił to tak późno i niezgodnie z zasadami współpracy w ramach Rady Ministrów". Jego miejsce zajęła dotychczasowa wiceminister Halina Wasilewska-Trenkner.

Halina Wasilewska-Trenkner oficjalnie przejęła już tekę ministra finansów. Wręczył ją prezydent Aleksander Kwaśniewski w obecności członków rządu w tym odwołanego ministra finansów Jarosława Bauca. "Nie zamierzam rezygnować z dotychczasowej polityki resortu" – powiedziała nowo nominowana pani minister. "Gospodarka to nie jest taki okręt, który zmienia swój kurs w zależności od tego kim jest minister finansów, albo czy zmienia się minister finansów czy nie. Te założenia makroekonomiczne, weryfikowane wielokrotnie przez ministra finansów, weryfikowane przez grupę ekspertów one są właściwe". Należy się jednak spodziewać niewielkich zmian – dodała Halina Wasilewska-Trenkner. Te niewielkie zmiany będą dotyczyły programu cięć zapewniających zmniejszenie dziury budżetowej. Nowa minister zapowiedziała, że nie obejdzie się bez większych oszczędności, które proponował jej poprzednik Jarosław Bauc. Natomiast zdymisjonowany minister nie skomentował dziś wieczorem dotyczącej jego osoby decyzji premiera.

Nowa pani minister zapewnia, że do 30 września, czyli w ustawowym terminie przedstawi projekt budżetu na przyszły rok. Premier Buzek powtórzył, że deficyt budżetowy nie przekroczy 40 mld złotych. Tymczasem według wyliczeń zdymisjonowanego Jarosława Bauca jest to kwota dwa razy większa. Niezależni eksperci zgadzają się z wyliczeniami Bauca i są zaskoczeni jego dymisją. Zastanawiają się dlaczego minister, który ma rację musi odejść.

Do dymisji podali się również wiceministrowie pracujący w resorcie. Dymisję złożyli Rafał Zagórny, odpowiedzialny za koordynację polityki finansowej i instytucje finansowe, Krzysztof Ners, odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, z Unią Europejską i za politykę dewizową, Jan Wojcieszczuk, generalny inspektor kontroli skarbowej, Dorota Safjan, rzecznik dyscypliny finansów publicznych i Elżbieta Huebner, która zajmowała się między innymi reformą zdrowia i finansami samorządów. Jak decyzje o odejściu uzasadnia wiceminister Zagórny:

Zagórny dodaje, że dotychczasowa wiceminister finansów Halina Wasilewska-Trenkner, która zastąpi ministra Bauca na stanowisku będzie realizowała dotychczasowe założenia budżetu.

W dalszym ciągu nie wiemy dokładnie jak rząd zareaguje na dzisiejsze decyzje prezydenta Kwaśniewskiego, który zdecydował się zawetować trzy ustawy o dodatku dla rodzin wielodzietnych, ulgach podatkowych na dzieci i ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

foto Archiwum RMF

23:05