600 mln zł przeznaczy Sejm na restrukturyzację szpitali. Zgodnie ze znowelizowaną właśnie ustawą o pomocy publicznej, pieniądze te mogą być przeznaczone m.in. na spłatę zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203.

Posłowie przegłosowali też nowelę ustawy o zoz-ach, która przewiduje wliczanie dyżurów lekarskich do czasu pracy. To dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. Od 1 stycznia lekarze będą otrzymywać wynagrodzenie za dyżury tak jak za godziny nadliczbowe.

Dotychczasowa ustawa o zoz-ach regulowała kwestię dyżurów inaczej niż normy UE. W grudniu ub. roku krakowski sąd okręgowy zdecydował, że szpital w Nowym Sączu ma zwrócić lekarzowi Czesławowi Misiowi dni wolne za 169 godzin przepracowanych ponad normę podczas dyżurów.