W tym roku więcej osób niż w latach ubiegłych wystąpiło o wgląd w pracę maturalną! Tak wynika ze wstępnych danych, jakie zebrał "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta podaje przykłady z kilku Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. W niektórych, jak na przykład w Jaworznie, takich wniosków jest o kilkaset więcej niż przed rokiem. Według "DGP", jedynie w Poznaniu i Warszawie liczba osób chętnych do sprawdzenia prac maturalnych nie wzrosła.

Jak twierdzą cytowani przez gazetę eksperci, może to być efektem raportu Najwyższej Izby Kontroli z marca tego roku. Wynika z niego, że co czwarta już oceniona praca egzaminacyjna, zweryfikowana na wniosek zdającego, okazała się źle sprawdzona.

Najczęściej wnioski do komisji dotyczą sprawdzenia matury z matematyki, biologii czy chemii. Znaczna ich liczba wpływa od kandydatów na studia medyczne.

(es)