Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że przyjmuje zaproszenie górniczych związków zawodowych do rozmów o programie ratunkowym dla branży. Jak dodał, propozycja, by w ciągu 2-3 miesięcy wypracować porozumienie, była z nim uzgodniona.

"Jest moje solenne zobowiązanie, by być częścią wypracowanego kompromisu" - oświadczył Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Odnosząc się do wtorkowego spotkania ministra aktywów Jacka Sasina ze związkowcami na Śląsku, szef rządu stwierdził, że "te propozycje, które zaproponował na koniec wicepremier Jacek Sasin, były - oczywiście - w pełni uzgodnione ze mną".

Jak dodał, "razem z panem wicepremierem Sasinem zaproponowaliśmy 2-3 miesięczny okres dyskusji z włączeniem naukowców, specjalistów, a także związkowców". Po to, by - jak mówił - te nowe propozycje trafiły na "bardziej zgodną tkankę społeczną" - stwierdził.

"Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby transformacja w przemyśle  wydobywczym, która jest nieuchronna i górnicy o tym doskonale wiedzą, odbywała się we właściwym tempie i atmosferze społecznego konsensusu, tak dalece, jak będzie można ten konsensus wypracować" - oświadczył szef rządu.

Podkreślał, że Sasin i on sam mają jednakowe zdanie w tej kwestii. "Razem nam zależy na tym, żeby wypracować odpowiednie podejście do polityki klimatycznej, energetycznej, wydobywczej, górniczej" - zapewniał Morawiecki.

Nowe inwestycje na Górnym Śląsku

Jak dodał, razem z Jackiem Sasinem zrobią wszystko, żeby przyciągać na Górny Śląsk nowe inwestycje, tak by liczba nowych miejsc pracy w ciągu następnych 10-20 lat, była większa niż ewentualne zmniejszanie się liczby miejsc pracy w przemyśle wydobywczym.

"Czasami trzeba zrobić jeden krok w lewo, w prawo, i na takiej zasadzie odbywa się dialog społeczny" - mówił Morawiecki, dziękując jednocześnie Sasinowi za to, że "potrafi rozmawiać".

Do końca września br. zarządy Polskiej Grupy Górniczej i innych spółek węglowych, związkowcy i przedstawiciele rządu mają wspólnie wypracować program naprawczy dla największej górniczej firmy i całej branży.