Marcin Warchoł został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. praw człowieka. Taką informację przekazał resort sprawiedliwości.

Marcin Warchoł został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. praw człowieka. Taką informację przekazał resort sprawiedliwości.
Marcin Warchoł /Leszek Szymański /PAP

"Prezes Rady Ministrów powołał dzisiaj (17 grudnia 2019 r.) na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła i jednocześnie powierzył mu pełnienie funkcji Pełnomocnika rządu do spraw praw człowieka" - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Stanowisko pełnomocnika rządu ds. praw człowieka zostało ustanowione na mocy rozporządzenia. Do głównych zadań pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu ochrony praw człowieka.

Do kompetencji pełnomocnika należą głównie zadania z zakresu inicjowania, koordynowania i monitorowania działań, w tym dotyczących opracowywania projektów aktów prawnych zmierzających do zapewnienia zgodnego z aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka, monitorowania i analizowania spraw i orzeczeń związanych z naruszaniem praw człowieka, a także współpracy z Komisją Wenecką.

Pełnomocnik ma również monitorować i analizować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ich wpływu na obowiązujące akty prawne. Do jego obowiązków należy także analizowanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości oraz inne organy władzy publicznej.

Pełnomocnik ma prawo do powoływania zespołów eksperckich i doradczych oraz zlecania ekspertyz.

Kim jest Marcin Warchoł?

Marcin Warchoł urodził się 13 lipca 1980 r. w Nisku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowany nauk prawnych, adwokatem. Ukończył Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa UW i Wydziale Prawa w Catanii i Mediolanie.

W latach 2006-2007 Warchoł był asystentem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Jest wiceprezesem Fundacji Ius et Lex. 

Jak podaje resort sprawiedliwości, Warchoł to autor wielu publikacji naukowych w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. W 2010 r. uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską pt. "Nadużycie prawa w polskim procesie karnym w świetle orzecznictwa i doktryny polskiej i obcej".