8 egzaminatorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi podejrzanych o przyjmowanie łapówek od kursantów zatrzymali policjanci. W całej sprawie podejrzanych jest już 75 osób, w tym 14 egzaminatorów. Trzy osoby siedzą w areszcie.

Zatrzymani podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjmowanie korzyści majątkowych i obietnic korzyści majątkowych.

Ze względu, że zatrzymani działali w zorganizowanej grupie przestępczej i z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, zagrożenie karą może sięgać do 15 lat - powiedział Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Według prokuratury, mężczyźni przyjęli od grudnia 2000 roku do 2004 roku korzyść majątkową lub obietnicę od prawie 1500 osób na kwotę ponad 700 tys. złotych.