LiD jako pierwszy utworzył komitet wyborczy. Na jego czele stanął Aleksander Kwaśniewski. Głównym jego celem jest odsunięcie od władzy Jarosława Kaczyńskiego.

Prócz tego Lewica i Demokraci przedstawiaiła wiele typowych dla kampanii obietnic poprawy warunków życia.

Aleksander Kwaśniewski oświadczył, że wkrótce będą powołane sztaby wyborcze. Teraz trwają pracę nad programem LiD-u. Ma on być przedstawiony opinii publicznej na początku września.

Były prezydent potwierdził, że najważniejsze dla lewicy jest powołanie przed przyśpieszonymi wyborami parlamentarnymi komisji śledczych, które mają zbadać sprawę śmierci Barbary Blidy i przecieków w sprawie akcji CBA w resorcie rolnictwa.

Dodał również, że na czołowych miejscach list wyborczych znajdą się przedstawiciele wszystkich ugrupowań wchodzących z skład Lewicy i Demokratów.