Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się żeby uczniowie mieli prawo kopiowania swoich prac maturalnych i zabierania ich do domu. To bezprawne - odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna i dodaje, że uczniom musi wystarczyć prawo wglądu do swoich egzaminów.

Instytucją, która w tej sprawie może podjąć ostateczną i wiążącą decyzję jest resort edukacji, ale Rzecznik Praw Obywatelskich, powołując się na przeprowadzone w ministerstwie rozmowy, wydaje się być bardzo pewny swego: Nie ma odwrotu od tego, żeby wyegzekwować prawo do kserowania, tylko trzeba wypracować odpowiedni tryb. Nie będzie to łatwe, ale my się tego domagamy - twierdzi Janusz Kochanowski.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko odpowiada: zgodnie z rozporządzeniem MEN-u i ustawą oświatową, kserowanie prac jest niemożliwe:

Stan prawny zawsze można zmienić, a uczniowie muszą mieć prawo dostępu do informacji, nie tylko w określonym miejscu i czasie – ripostuje Kochanowski. Trudno więc przewidzieć, jak sprawa się zakończy, ale podobno pertraktacje trwają, a decyzja ma zapaść wkrótce.