Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został Jan Dworak. Dzisiaj odbyło się posiedzenie konstytuujące nową KRRiT. Pięciu nowych członków Rady powitał były przewodniczący Rady Witold Kołodziejski.

Nową KRRiT trzeba było wybrać po tym, jak - pierwszy raz w historii tego konstytucyjnego organu - Sejm, Senat i prezydent odrzucili sprawozdanie z działalności KRRiT w poprzednim roku. Tym samym dotychczasowa kadencja Rady wygasła. Nową tworzą: Jan Dworak, Krzysztof Luft, Stefan Pastuszka, Sławomir Rogowski i Witold Graboś.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych tygodniach staną przed KRRiT, będzie wyłonienie nowych władz mediów publicznych. Od piątku na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy medialnej, która stanowi, że po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wygasną kadencje obecnych władz w TVP, Polskim Radiu i jego regionalnych rozgłośniach, a ich członkowie będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia następców.