Przełom w kształceniu osób niewidomych. Uniwersytet Jagielloński testuje oprogramowanie pozwalające korzystać z komputera i Internetu studentom, dla których jedynym źródłem informacji może być dźwięk.

Naciskam tabulator i to przenosi mnie od jednego do drugiego łącza – komputer dla mnie czyta - mówi jeden z niewidomych studentów.

Według autorów oprogramowania, edytor tekstu, poczta elektroniczna, obsługa Internetu, czyli to wszystko, co stanowi esencję nowoczesnego otwartego świata, jest przy pomocy nowo opracowanej aplikacji, bezproblemowo dostępne.

Uniwersytet pracuje również nad programem umożliwiającym audiodeskrypcję plików graficznych –takim, który opisze zdjęcia i grafikę.