Uchwała Rady Miasta, przyznająca młodym mamom tysiąc złotych zapomogi jest niezgodna z prawem – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w stolicy Małopolski. To oznacza, że w Krakowie nie będzie wypłacane „becikowe”.

Na listę oczekujących na wypłatę zasiłku zdążyło się już zapisać prawie dwa tysiące osób.

To kolejne miasto, w którym unieważniono uchwałę o przyznawaniu zasiłków młodym mamom. Niedawno podobna decyzja zapadła w Warszawie.