"Rzeczpospolita uczyni wszystko i nie spocznie, dopóki bandyta, który w bestialski sposób zaatakował polskiego żołnierza, nie zostanie schwytany" - zapewnił wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do śmierci żołnierza zaatakowanego na granicy nożem. Zapowiedział także zmiany w kodeksie karnym oraz ustawie o żandarmerii wojskowej. "Musimy mieć pewność, że żołnierz, broniąc granicy polskiej, może bez obaw użyć broni" - oznajmił szef MON.

Szef MON o ataku na polskiego żołnierza ranionego nożem

Kosiniak-Kamysz podczas konferencji z udziałem wiceszefa MSZ Cezarego Tomczyka oraz szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły powiedział, że Polska od zakończenia II wojny światowej nie była w tak trudnym położeniu związanym z atakiem hybrydowym, wojną w Ukrainie, atakami w cyberprzestrzeni oraz na granicy.

Rzeczpospolita uczyni wszystko i nie spocznie, dopóki bandyta, który w bestialski sposób, bandycki sposób zaatakował ze skutkiem śmiertelnym polskiego żołnierza, nie pozostanie schwytany. Rzeczpospolita nie spocznie, dopóki tego bandyty nie złapie - zapewnił, odnosząc się do śmierci żołnierza zaatakowanego nożem na granicy polsko-białoruskiej pod koniec maja.

Wicepremier podkreślił, że w ten proces zaangażowane są wszystkie służby państwa: żołnierze i funkcjonariusze Wojska Polskiego, policji, służb specjalnych oraz straży granicznej.

Państwo polskie będzie ścigać tego przestępcę, bandytę, dopóki go nie schwyta. To jest nasze solenne zobowiązanie, myślę że to jest nasze zobowiązanie - nie rządu, nie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie Rady Ministrów, to jest zobowiązanie Polski, Polaków, bo to się należy naszemu żołnierzowi, który poniósł śmierć - podkreślił. 

Każdy dzień przynosi nowe zdarzenia i nowe decyzje, które musimy podejmować. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze. Mamy podjęte działania, mamy zabezpieczenie finansowe. Zaczynamy projekt Tarcza Wschód, który wzmocni nasze bezpieczeństwo - powiedział minister obrony narodowej.

Będzie biuro pomocy prawnej dla żołnierzy

Podczas konferencji Kosiniak-Kamysz zapowiedział powołanie biura pomocy prawnej, które wspierałoby żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej czy policjantów.

Żeby bezpieczna i bezpłatna pomoc prawna trafiła do każdego - wskazał szef MON. Biuro miałoby pomagać w każdej sprawie, jednak w szczególności w tych dotyczących użycia broni przez funkcjonariuszy.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Onet opisał sprawę zatrzymania i postawienia zarzutów dwóm żołnierzom w związku z użyciem przez nich broni podczas interwencji wobec grupy osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę. Według prokuratury żołnierze nie znajdowali się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, kiedy oddali w kierunku migrantów co najmniej kilka strzałów. Żołnierzy zawieszono w czynnościach służbowych i oddano pod nadzór przełożonego.

Szef MON podkreślił, że prześledzono wszystkie sprawy dotyczące rzekomo bezprawnego użycia broni przez żołnierzy. Jak wskazał, pod tym kątem wszczęto cztery postępowania - jedno w listopadzie 2023 r., a pozostałe trzy - w tym roku. Tylko w jednym przypadku, opisanym w artykule Onetu, skończyło się to postawieniem zarzutów - wskazał.

Minister podkreślał, że w każdej z tych spraw postępowanie wszczęte było z urzędu lub na wniosek dowódcy jednostki. To nie było na wniosek grupy aktywistów, organizacji, tylko dowódcy jednostki, w tej sprawie opisanej przez Onet - dowódcy WZZ Podlasie gen. (Rafała) Miernika, który uznał za stosowne wyjaśnienie tej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów - mówił.

Zmiana ustawy o żandarmerii wojskowej

Odnosząc się do głośnej sprawy zatrzymanych na granicy żołnierzy, szef MON zapowiedział zmianę ustawy o żandarmerii wojskowej. Doprecyzujemy zasadność użycia środku przymusu bezpośredniego w postaci użycia kajdanek - zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

W przypadku zatrzymania żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, żołnierze żandarmerii wojskowej w toku wykonywania czynności służbowych mają dodatkowo obowiązek poszanowania godności i honoru żołnierza i służby wojskowej, w tym munduru żołnierza wojska polskiego, stosując zatrzymanie w czasie wykonywania przez tego żołnierza czynności lub zadań służbowych jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku - powiedział Kosiniak-Kamysz, wyjaśniając, że przytacza cały nowy artykuł, bo wie, ile ta sprawa wywołuje emocji.

Szef MON podkreślił, że tej zmiany do tej pory nikt nie dokonał, mimo wielu użyć kajdanek wobec żołnierzy wojska polskiego "w różnych sytuacjach". 

W sytuacjach takich, w których ta zasadność była bezwzględnie konieczna i w sytuacjach, których była moim zdaniem nadgorliwość stosowania tego przepisu - dodał. Ale żołnierze żandarmerii działali w oparciu o określone przepisy. Trzeba je doprecyzować. I to jest nasza rola, że wyciągamy wnioski z tej sytuacji, zmieniamy ten przepis, że to jest ostateczność i poszanowanie godności munduru żołnierza wojska polskiego będzie naprawdę najwyższym nakazem - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zapowiedział też wzmocnienie przepisów Kodeksu karnego, aby zwiększyć ochronę żołnierzy. Państwo stoi po stronie żołnierzy i zapewni im pełne wsparcie w wykonywaniu obowiązków - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

W maju broń użyta 770 razy

Szef MON poinformował, że w maju żołnierze i funkcjonariusze użyli broni 770 razy. Do dnia dzisiejszego broń została użyta 1300 razy, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z całym rokiem 2023, kiedy odnotowano 320 takich przypadków - powiedział.

Podkreślił, że zwiększona liczba użyć broni jest odpowiedzią na narastające przejawy agresji ze strony grup migrantów.

Kosiniak-Kamysz przedstawił Radzie Ministrów i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego propozycje zmian, które mają zwiększyć pewność i bezpieczeństwo żołnierzy w kontekście użycia broni. 

Musimy mieć pewność, że żołnierz, broniąc granicy polskiej, może bez obaw użyć broni - zaznaczył.

W kodeksie karnym miałby się pojawić nowy artykuł 319a, w myśl którego użycie broni z naruszeniem zasad, jeśli wymaga tego sytuacja w czasie pełnionej służby, nie byłoby przestępstwem.