W małopolskich Wierzchosławicach rozdawane są koperty życia. To najprostszy sposób, w jaki mieszkańcy będą mogli pomóc ratownikom medycznym, wezwanym na interwencję do domu.

Koperta z wypełnioną ankietą zawierać ma najważniejsze dane o osobach, do których może zostać wezwane pogotowie ratunkowe. Należy do niej wpisać informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach i ewentualnych uczuleniach.

Jest tam też miejsce na imię, nazwisko, numer Pesel i kontakt do najbliższej rodziny.

Plastikową kopertę należy umieścić w lodówce - założono bowiem, że takie urządzenie znajduje się w każdym polskim domu. Na lodówce należy przykleić naklejkę. To miejsce, w którym ratownik medyczny będzie szukał informacji o pacjencie.

Koperta życia ma pomóc przede wszystkim starszym, samotnie mieszkającym osobom. W nagłych wypadkach zapominają one bowiem o najważniejszych informacjach potrzebnych ratownikom medycznym podczas ratowani zdrowia lub życia chorych.

(j.)