Ryszard Petru przedstawił na konwencji programowej Teraz! podstawowe postulaty programowe tego ugrupowania. To m.in. obniżenie PIT i CIT do 16 proc., przywrócenie handlu w niedziele, likwidacja KRUS i przywilejów emerytalnych oraz korekty w programie 500+. "Ostatni rok spędziliśmy na analizie wyzwań które stoją przed naszym krajem" – podkreślił Petru.

Ryszard Petru zapowiedział, że Teraz! będzie reprezentować idee i wartości, których nikt na polskiej scenie politycznej nie reprezentuje, szczególnie skupiając się na gospodarce i kwestiach społecznych. Robimy to po to, aby współrządzić Polską po wyborach w 2019 roku - dodał.

Zdaniem Petru program Rodzina 500+ nie sprawdził się, a okazał demograficznym fiaskiem. Program ten wymaga głębokiej korekty. Wsparcie powinno iść na pierwsze dziecko tylko dla tych, którzy są aktywni, tylko dla tych, którzy potrzebują - tłumaczył.

Petru zapowiedział obniżenie PIT i CIT do 16 proc. Podatki muszą być niskie i proste. Muszą być liniowe. Podatek VAT będziemy obniżać, porządkując niedobór w kasie po rządach PiS - zaznaczył. Zmniejszymy ZUS do 500 złotych miesięcznie dla małych firm, aby w końcu mogły rozwinąć skrzydła - zadeklarował Petru.

Aby w Polsce budowało się więcej mieszkań zaproponujemy ulgę budowlaną, na zasadach jakie obowiązywały w latach 90. Wszystkim niezamożnym najemcom będziemy dopłacać miesięcznie do długoterminowego najmu - obiecał Petru.

Lider Teraz! chce także za rok zgłosić akces Polski do strefy euro, bo - jak zaznaczył - bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Polaków jest ściśle związane z Europą. Jego zdaniem tylko euro gwarantuje stałą obecność Polski w strukturach decyzyjnych Unii Europejskiej.

Petru zaproponował odejście od węgla jako wyłącznego źródła energii. Trzeba będzie wstrzymać wszelkie wielkie węglowe inwestycje tego rządu i postawić na energię odnawialną i konkurencję energetyczną - dodał.

Petru proponuje też, by do ochrony zdrowia wprowadzić na stałe sektor prywatny. Po to aby zniknęły kolejki, wzrosły wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek - argumentował.

Kolejną propozycją Teraz! jest likwidacja zakazu handlu w niedziele. W zamian zaproponujemy dwie wolne niedziele dla pracowników handlu - dodał Petru. Zlikwidujemy pisowskie podatki i daniny: daninę solidarnościową, podatek bankowy, opłatę recyklingową, opłatę za deszcz, opłatę mocową i wiele innych - zapowiedział lider Teraz!

"Polska dzisiaj to nie jest kraj rolników małorolnych i górników dołowych"


Petru chce też likwidacji KRUS i przywilejów emerytalnych. Polska dzisiaj to nie jest kraj rolników małorolnych i górników dołowych. Inne grupy społeczne nie mogą ich w kółko finansować - ocenił.

Nowe ugrupowanie chce napisać Kartę Nauczyciela na nowo, by promować dobrych nauczycieli i dobre praktyki w edukacji. Partia chce także zlikwidować abonament telewizyjny, by misja publiczna była realizowana w ramach przetargów między stacjami.

Sprywatyzujemy większość spółek państwowych, aby nigdy więcej nie były już obsadzane miernotami politycznymi - zarówno spółki miejskie, urzędy pracy i spółki Skarbu Państwa - oświadczył Petru. Polska może stać się bogatym i bezpiecznym krajem zamożnej Europy. Bo Polacy na to zasługują - ocenił. 

"Czas, aby połączyć aktywność społeczną i obywatelską z przedsiębiorczością"

Na konwencji wystąpiła też druga liderka nowego ugrupowania, Joanna Scheuring-Wielgus.

Przyszłam do polityki z III sektora, z sektora organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, aby być w parlamencie ich głosem. Naszym głosem - mówiła. Jej zdaniem to organizacje skupiające społeczniczki i społeczników, zaangażowane obywatelki i zaangażowanych obywateli są dziś najbliżej ludzi, są głosem wskazującym najlepsze rozwiązania prawne i społeczne. Teraz przyszedł czas, aby ten głos, wasz głos - społeczniczek i społeczników, obywatelek i obywateli - był jeszcze bardziej słyszalny - oświadczyła.

Dlatego cieszę się, że są dzisiaj tutaj ze mną dwie ważne dla mojego serca osoby. Kobieta, która wyprowadziła na ulice tysiące kobiet w Polsce i wykrzyczała hasło, które mam dzisiaj na koszulce: Uwaga, uwaga tu obywatelki: Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - mówiła Scheuring-Wielgus. Jest jeszcze jedna osoba. Osoba, która dzień w dzień, noc w noc angażuje się do obrony praworządności. To dzięki jego uporowi i jego zaangażowaniu, duch społeczeństwa obywatelskiego tkwi w nas - Paweł Kasprzak, Obywatele RP - dodała.

Zdecydowałam się powołać nowe ugrupowanie polityczne wraz z Ryszardem Petru, który jest głosem ludzi przedsiębiorczych, którzy tworzą miejsca pracy i generują dochód. Teraz jest czas, aby połączyć aktywność społeczną i obywatelską z przedsiębiorczością Polek i Polaków. To dwa światy, które muszą być jednym światem, to dwa filary naszej partii - mówiła Scheuring-Wielgus.

"Marzę o mądrej edukacji"

Scheuring-Wielgus oświadczyła, że marzy o Polsce gdzie przestrzegane są prawa człowieka.

Marzę o mądrej edukacji, przemyślanej, stawiającej w centrum młodego człowieka, wydobywającą i wspierającą jego talenty i pasje, ale dbającą również o nauczyciela - wyliczała.

Liderka Teraz! chce także, by polityka społeczna ukierunkowana była na wsparcie tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Przestańmy projektować Polskę dla ludzi zdrowych, zacznijmy ją projektować ją w pierwszej kolejności dla tych, którym jest trudniej, zdrowy i młody i tak sobie poradzi - dodała.

Marzę o polityce kulturalnej nastawionej na wolność twórczą, edukację kulturalną i włączanie do uczestnictwa w kulturze, w mojej Polsce nie ma cenzury, a artysta jest wolny - podkreśliła.

Innym postulatem Scheuring-Wielgus jest zapewnienie prawdziwy rozdział Kościoła od Państwa. Zaproponowała, by zamiast religii w szkole miała miejsce edukacja obywatelska, by instytucje państwa były w pełni świeckie, tak jak i edukacja, służba zdrowia. Chce także "wyjaśnienia pedofilii" wśród księży i stanowienia prawa bez ideologii związanej z jedną konkretną religią.

Moje marzenie to ochrona środowiska, bo to co robimy z naszą planetą dziś - zostawiamy naszym dzieciom, a ja nie chcę swoim dzieciom fundować katastrofy ekologicznej
- podkreśliła.


Opracowanie: