Od czwartku 22 listopada na granicy wewnętrznej tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – podała Straż Graniczna. Będzie ona prowadzona do 16 grudnia. Jest to związane z organizowanym w Katowicach grudniowym szczytem klimatycznym COP24

Od czwartku 22 listopada na granicy wewnętrznej tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – podała Straż Graniczna. Będzie ona prowadzona do 16 grudnia. Jest to związane z organizowanym w Katowicach grudniowym szczytem klimatycznym COP24
Kontrole na granicy tymczasowo wracają. Powodem szczyt klimatyczny /Darek Delmanowicz /PAP

Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w 264 wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Jak przypomina rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego major Katarzyna Walczak, przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów.

Kontrola realizowana będzie przez patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom Straży Granicznej przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym - wyjaśnia Walczak.

Kto będzie kontrolowany?


Kontrolowane będą tylko osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do ewentualnego zagrożenia. Osoby i pojazdy do kontroli będą typowane na podstawie analizy ryzyka i informacji przekazywanych przez służby sąsiednich państw.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów i zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują.

W czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać do Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i mieć paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kiedy odbędzie się szczyt COP24?


Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach od 2 do 14 grudnia br. Jego miejscem będzie kompleks Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i przylegającej hali widowiskowej Spodek - wraz z okolicznym wydzielonym terenem.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację porozumienia.

(mn)