W najbliższym czasie przedstawiony zostanie w Sejmie projekt specustawy, który pomoże zapobiegać powodziom - mówił Bronisław Komorowski po pierwszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek Sejmu, pełniący obowiązki prezydenta zapowiedział, że za tydzień odbędzie się drugie posiedzenie RBN w nowym składzie.

Na kolejnej naradzie poruszone zostaną kwestie, które początkowo miały być omawiane na pierwszym posiedzeniu Rady - wnioski z katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Tematyka czwartkowego posiedzenia RBN została zmieniona ze względu na powódź. Premier Donald Tusk i szef MSWiA Jerzy Miller przedstawili informację o sytuacji powodziowej i akcji ratowniczej.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w tym liderzy partii politycznych, pozytywnie odniosła się do propozycji zmian w prawie, które pomogą zapobiegać powodziom - powiedział Komorowski po posiedzeniu. Platforma w najbliższym czasie przedstawi ustawę, która ma ułatwić wykup gruntów pod budowę obiektów hydrotechnicznych. To jest obszar - dodał Komorowski - w którym dużo można zrobić dzisiaj, by zwiększyć bezpieczeństwo. Chodzi także o doregulowanie kwestii wydawania zezwoleń na budowę na terenach powodziowych.

Marszałek zaznaczył, że jeśli uda się szybko przygotować te projekty, trzeba będzie zwołać dodatkowe posiedzenie Sejmu, by niezwłocznie ustawy weszły w życie.