Bronisław Komorowski jest liderem rankingu zaufania do polityków. Prezydentowi ufa 69 procent ankietowanych przez CBOS. Na kolejnych miejscach znaleźli się: polityk SLD Ryszard Kalisz, któremu ufa 48 procent ankietowanych, i szef MSZ Radosław Sikorski z zaufaniem 46 procent badanych. Najbardziej nieufni jesteśmy w stosunku do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Na czwartym miejscu w rankingu zaufania znaleźli się: premier Donald Tusk i były już wicepremier i szef PSL Waldemar Pawlak. Ufa im po 43 procent ankietowanych.

W porównaniu z poprzednim badaniem zaufanie do prezydenta wzrosło o 2 punkty procentowe, a w przypadku Kalisza, Sikorskiego i Pawlaka poziom deklarowanego zaufania nie zmienił się. Z kolei zaufanie do premiera Tuska wzrosło o 5 punktów procentowych.

Z nieufnością badanych najczęściej spotyka się zaś prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 55 procent ankietowanych (to wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z październikiem). Za nim uplasował się Janusz Palikot (47 procent), a trzeci w tym rankingu jest polityk PiS i szef parlamentarnego zespołu badającego okoliczności katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz. Nie ufa mu 44 procent badanych.

Na kolejnych miejscach w rankingu nieufności znaleźli się: premier Tusk, któremu nie ufa 38 procent badanych (spadek o 5 punktów procentowych od października) oraz marszałek Kopacz i Zbigniew Ziobro, którym nie ufa po 36 procent badanych.

Największą zmianą, jaką rejestrujemy w tym miesiącu, jest gwałtowne pogorszenie się notowań Jarosława Kaczyńskiego. Znacznie zyskał natomiast w opinii badanych premier Donald Tusk - podsumowuje wyniki CBOS.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-17 listopada.