Najpierw Orliki, później schetynówki, czyli program budowy lokalnych dróg, teraz czas na komercjalizację szpitali. Platforma Obywatelska planuje obejście prezydenckiego weta do ustaw zdrowotnych, przekształcających szpitale w spółki prawa handlowego.

Pomysł PO to wyjście awaryjne, w którym istotną rolę odegrają samorządy. Rozważamy możliwość wsparcia rządowego dla tych samorządów, które zdecydują się przekształcać publiczne zakłady i reformować swoje instytucje - mówi szef klubu parlamentarnego PO Zbigniew Chlebowski:

Wszystko wskazuje więc na to, że tę kłodę rzuconą pod nogi rządu Platforma będzie próbowała przeskoczyć. Zdaniem Chlebowskiego komercjalizacja placówek służby zdrowia przez samorządy ma się udać, tak jak udaje się budowa boisk, tzw. Orlików i tak samo jak w przyszłości będzie się udawał wspólny, rządowo-samorządowy projekt budowy dróg lokalnych.