Wielki monolog Unii Wolności, czyli koalicyjne "być albo nie być".

Prawdopodobnie dzisiaj rozstrzygnie się koalicyjne być albo nie być. W Warszawie przed południem zbiera się Rada Krajowa Unii Wolności, która ma zdecydować o ewentualnym wyjściu unijnych ministrów z rządu. Od kilku dni unici pozostają nieugięci i stawiają twarde warunki pozostania w koalicji. Jednym z tych warunków jest wymiana premiera i nowy szef rządu popierany przez całą AWS.

Czy będzie nim Bogusław Grabowski, członek Rady Polityki Pieniężnej...? Wczoraj lider Unii Wolności Leszek Balcerowicz powiedział, że jest to kandydat poważny. "Jest osobą o jasnych, wyrazistych poglądach ekonomicznych, których realizacji Polsce potrzeba oraz jest osobą o silnym charakterze" - wyjaśnił wicepremier:

Poza wymianą premiera Unia Wolności żąda także od AWS likwidacji zarządu komisarycznego w warszawskiej gminie Centrum, odwołania wojewody mazowieckiego i - przede wszystkim - poprawy działań Akcji w Sejmie. Niestety, jak podkreślił Balcerowicz, w tej ostatniej kwestii AWS nie dla Unii żadnych konkretnych propozycji.

Lider AWS Marian Krzaklewski - jak sam mówi - jest jednak gotowy do negocjacji. Do rozmów Akcja jest dobrze przygotowane. Ma także pomysł co zrobić gdy Unia Wolności zdecyduje się wyjść z koalicji.

Relacja Krzysztofa Powrózka:

Wiadomości RMF FM 7:45