Jeżeli mamy mieć demokratyczne państwo prawa, to żaden organ państwa, w tym i Trybunał Konstytucyjny nie może lekceważyć ustaw – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na zjeździe warszawskiego okręgu partii. Zwrócił uwagę na konstytucyjne zasady: demokratycznego państwa prawa, podziału, ale i równowagi władz oraz legalizmu, która mówi, że wszystkie organy państwa podejmują decyzje na podstawie prawa, czyli – podkreślił Kaczyński – na podstawie ustaw.

Jeżeli więc mamy mieć demokratyczne państwo prawa, to żaden organ państwa, w tym i Trybunał Konstytucyjny nie może lekceważyć ustaw. A przecież ten spór toczy się dzisiaj o to, iż Trybunał, a może dokładniej jego prezes uznał, że ustawa z grudnia zeszłego roku, ustawa bezpośrednio legitymizowana, jakby ustawa wykonawcza w stosunku do konstytucji, do art. 197, w gruncie rzeczy nie obowiązuje. Można ją uchylić bez żadnej procedury, można powiedzieć, że jej po prostu nie ma - powiedział prezes PiS.

Jego zdaniem w tym momencie została złamana konstytucja i zasady demokratycznego państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny w tym momencie uznał się za suwerena, za kogoś, kto jest ponad innymi władzami i za instytucję, która w gruncie rzeczy może działać na zasadach arbitralnych - podkreślił. To oni łamią konstytucję, to oni odrzucają tę formułę, która jest w art. 2 naszej konstytucji - demokratyczne państwo prawa - dodał Jarosław Kaczyński.

Lider PiS powiedział też, że jest także inny sens toczonego obecnie w Polsce sporu - kwestia równości praw obywateli, która jest zapisana w konstytucji. Jak tłumaczył, w wyborach z 4 czerwca 1989 r. przyjęto, że obywatele mają zróżnicowane prawa - uprzywilejowani byli członkowie PZPR, SD i ZSL, którzy mieli silniejsze bierne prawo wyborcze niż pozostała część społeczeństwa. Uchwalenie w 1991 r. demokratycznej ordynacji wyborczej - dowodził Kaczyński - doprowadziło do utworzenia rządu Jana Olszewskiego. I co się stało proszę państwa? Otóż wybuchła rebelia. Rebelia, tak, rebelia, nie zwykła działalność opozycji - powiedział prezes PiS. Jak dodał, kolejna rebelia wybuchła po zwycięstwie wyborczym PiS w 2005 r.

No i mamy czas obecny, mamy ponowne dojście do władzy, (...) władzę tych, którzy chcą zmian, chcą, żeby Polska wyglądała inaczej. I znów, szanowni państwo, mamy rebelię - tłumaczył Jarosław Kaczyński. Gdybyśmy ten spór przegrali, gdybyśmy ustąpili, to byśmy przyznali, że reprezentujemy tę wielką część społeczeństwa, która w Polsce chce zmian, a która tak naprawdę w tym realnym ustroju nie ma praw. Na to nie ma zgody - dodał prezes PiS.

Polacy mają prawo do zmiany, mają prawo do naprawy Rzeczypospolitej, mają prawo do budowy jej nowego, lepszego, korzystniejszego dla zdecydowanej większości Polaków, kształtu i my z tego prawa nie ustąpimy - podkreślił. Jarosław Kaczyński tłumaczył, że od dwudziestu paru lat w polskim życiu publicznym funkcjonuje fakt, który sprowadza się do tego, że "ma być tak jak było". Nic nie ma się zmienić. Wszystko, jeżeli chodzi o realne stosunki społeczne ma pozostać na swoim miejscu. Na to nie ma zgody - oświadczył.

Zdaniem prezesa PiS ustawa, która umożliwiła wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsca, które zwalniały się dopiero po wyborach parlamentarnych była "w całkowitej sprzeczności z logiką Konstytucji i z logiką ustawy". I w ramach tej poprzedniej ustawy, przed poprawką czerwcową było to w praktyce niewykonalne, w stosunku powtarzam nie do dwóch, ale wszystkich pięciu sędziów - ocenił. Zdaniem Kaczyńskiego ówczesnej władzy chodziło o to, żeby zablokować dokonanie zmian w Polsce oraz żeby nie dało się dokonać naprawy Rzeczypospolitej. Tą przeszkodą, tym murem nie do przeskoczenia, miał być Trybunał Konstytucyjny - podkreślił. Jak zaznaczył, to jest też sens sporu, który dzieli Polskę.


"Państwo prawa nie musi być państwem demokratycznym"

Jarosław Kaczyński przypomniał, że źródła PiS są w powstałym w 1989 roku Porozumieniu Centrum. Mamy argumenty, musimy je znać, musimy znać historię naszego środowiska, musimy wiedzieć, że ono w bardzo wielu przypadkach, bardzo wielu sporach, które toczyły się w Polsce, miało ewidentną rację. I przychodziły takie momenty, że nawet nasi najzacieklejsi przeciwnicy, jak w czasie afery Rywina, musieli tę rację przyznać. Musieli przyznać, że to, co atakowali, to co odsądzali od czci i wiary, to była nasza racja, to był niesprawiedliwy atak, to była niewłaściwa z ich strony ocena sytuacji - podkreślił prezes PiS. Nawiązał do toczącego się w kraju sporu politycznego. Jest ogromnie ważne to, by ten spór był właściwie rozumiany, by było wiadomo o co tutaj idzie, jaki jest w gruncie rzeczy sens tego sporu, który dzisiaj toczy się w Polsce - dodał Kaczyński.

W dokumentach, w szczególności tych unijnych, nie mówi się o demokratycznym państwie prawa, nie mówi się o naszej konstytucji. Mówi się o państwie prawa, a każdy kto zna historię, historię doktryn polityczno - prawnych, historie teorii prawa, a tak się zdarzyło, że kiedyś się tym zajmowałem, wie, że to nie znaczy to samo, to jest coś zupełnie różnego - tłumaczył szef PiS. Według niego państwo prawa nie musi być państwem demokratycznym. Podkreślił, że "regulacja naszego życia" należy do wybieranych przez suwerena, czyli naród - parlamentu i prezydenta. Te dwa organy państwa odpowiadają za tworzenie prawa - tworzą prawo, tworzą ustawy, które regulują życie społeczne i życie publiczne - powiedział Kaczyński.

"Suwerenność jest wartością samą w sobie i kwestią godności narodu"

Suwerenność jest wartością samą w sobie, to kwestia godności narodu, nam tymczasem proponuje się radykalną zmianę, społeczeństwo multikulturowe i ograniczenie własnej tożsamości - wymieniał szef PiS. Przypomniał, że historia polski to "historia długiej, liczącej wieki niewoli, pozbawienia suwerenności". Dlatego dla nas suwerenność musi mieć zasadniczą wartość - wartość, która jakby nie przekłada się na inne, jest wartością godnościową, odnoszącą się do naszej tożsamości - podkreślił. Tymczasem według szefa PiS w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z "bardzo daleko idącą ingerencją" w polskie sprawy wewnętrzne. Starszym spośród nas, którzy przeżyli poważny kawałek życia w PRL-u coś to przypomina - zauważył Jarosław Kaczyński.

Otóż suwerenność jest wartością samą w sobie, jest kwestią godności narodu. Duży, prawie 40-milionowy naród (...) nie może być niesuwerenny. To jest coś, co by nas pozbawiało elementarnej godności - podkreślił. Suwerenność ma także wartość pragmatyczną.

Ta wartość pragmatyczna odnosi się po pierwsze do tego, o czym już mówiłem: czyli tego prawa do zmian. Ten kształt Polski, to teoretyczne państwo, to wszystko co buduje wielką sferę społecznej niesprawiedliwości, te 2200 zł brutto jako najczęściej występująca w Polsce pensja, to jest sytuacja fatalna dla Polaków, ale (...) bardzo korzystna dla wielu naszych sąsiadów, tych bogatszych, potężniejszych od nas. Rezerwuar taniej siły roboczej. Otóż my takim rezerwuarem być nie chcemy i nie możemy być - powiedział Kaczyński.

To także inna kwestia: przecież Polska jest dzisiaj przedmiotem nacisku w sprawie, która odnosi się do kształtu naszego życia, do sytuacji przeciętnego Polaka, do kształtu naszego społeczeństwa. Nam proponuje się w istocie byśmy się radykalnie zmienili, byśmy stworzyli społeczeństwo multikulturowe, byśmy radykalnie ograniczyli naszą tożsamość. Każdy, kto wie, jaka jest sytuacja w wielu krajach Europy Zachodniej, to wie jedno: dla bardzo dużej części, szczególnie tej gorzej sytuowanej, to oznacza radykalne pogorszenie jakości życia - mówił.

I to - powtarzam - jest nam dzisiaj proponowane, przy czym to określenie proponowane jest określeniem wielce łagodnym, bo tu mamy do czynienia z naciskiem. I tu chodzi właśnie o suwerenność, bo to na pewno nie jest decyzja naszego społeczeństwa - zaznaczył Kaczyński.

W jego opinii koncepcje George'a Sorosa, "koncepcje społeczeństw, które nie mają tożsamości, to są koncepcje wygodne dla tych, którzy mają miliardy, którzy mogą manipulować społeczeństwem". Jeżeli nie ma mocnej tożsamości, to można ze społeczeństwem zrobić naprawdę wszystko. I my musimy obronić suwerenność także dlatego, żeby nie popaść w ten mechanizm, nie wpaść w ten wir, w ten nurt, w którym będziemy tonąć - powiedział.

"Musimy myśleć o władzy w Warszawie, o prezydencie Warszawy"

Musimy myśleć o władzy w Warszawie, o prezydencie Warszawy - wymieniał prezes PiS. Przypomniał, że od poprzedniego kongresu przed trzema laty partia odniosła sukces. To był czas naszych sukcesów, naszych zwycięstw, wielkich zwycięstw - mówił. Jak dodał, były to zwycięstwa w skali ogólnopolskiej, ale też organizacji obejmującej okręg warszawski i wokół warszawski.

Wiem, że tu jest trudno, to nie jest miejsce, gdzie PiS zdobywa kolejne procenty w łatwy sposób - zaznaczył prezes PiS. W jego ocenie trzeba jednak pamiętać, że w partii jest potencjał - od 2001 r. do dziś poparcie dla PiS wzrosło prawie czterokrotnie od 9 proc. do 38 proc. To ogromny postęp, mamy potencjał - oświadczył. Musimy pamiętać, że ten potencjał w nas jest i musimy w związku z tym myśleć o tym sukcesie, który pewnie wszyscy mamy w sercu - to znaczy o władzy w Warszawie, o prezydencie Warszawy - powiedział. To jest naprawdę bardzo ważne da naszej partii, ale szczególnie dla Warszawy, żeby ta dobra zmiana, proces odnowy, odbywał się także tu, we władzach samorządowych w naszym mieście - przekonywał lider PiS.

(ug)