Zostały przygotowane wnioski o uchylenie immunitetów siedmiu sędziów i prokuratorów z okresu PRL; chodzi o sprawę bezprawnych pozbawień wolności w okresie stanu wojennego - poinformował we wtorek minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Na wtorkowej konferencji minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że zostały przygotowane wnioski o uchylenie immunitetów trzech sędziów i czterech prokuratorów z okresu PRL; chodzi o sprawę bezprawnych pozbawień wolności w okresie stanu wojennego. Jak dodał wśród tych sędziów są dwaj byli sędziowie Sądu Najwyższego; zaś jeden z nich "niemal do końca zeszłego roku był jeszcze orzekającym sędzią SN".

Jak przekazał IPN wnioski dotyczą osób, które podczas stanu wojennego były sędziami Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i prokuratorami Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie. Wnioski te - jak dodano - są "rezultatem prowadzonego od września 2016 r. śledztwa, w którym poddano analizie ponad 20 postępowań karnych prowadzonych w latach 1981-1982".

Jak podkreślił Ziobro podczas wtorkowej konferencji prasowej: "chcemy, by osoby które dopuściły się niegodziwych czynów zbrodni sądowych, odpowiedziały za te swoje zachowania".

Jest rzeczą znamienną, że wśród tych, co do których prokuratura IPN występuje o uchylenie immunitetu są dwaj jeszcze do niedawna sędziowie Sądu Najwyższego, w tym jeden z tych sędziów - dziś w stanie spoczynku - niemal do końca zeszłego roku był jeszcze orzekającym sędzią SN; tego sądu który tak gwałtownie protestował przeciw zmianom, jakie proponowaliśmy - powiedział prokurator generalny.

Obecny na konferencji dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski potwierdził, że "w tej sprawie w tej chwili skierowano siedem wniosków o uchylenie immunitetu". Dwa wnioski zostały skierowane do Izby Dyscyplinarnej SN, gdyż dotyczy to sędziów, którzy orzekali w Sądzie Najwyższym, jeden wniosek został skierowany do sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym - z uwagi na to, że dotyczy to czynnego zawodowo sędziego, a cztery wnioski zostały skierowane do sądu dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym, bo dotyczą te wnioski czterech byłych prokuratorów - wyjaśnił.

Przedmiotowe śledztwo dotyczy tzw. zbrodni sądowych, jest najobszerniejszym postępowaniem, jakie w ogóle było prowadzone w historii IPN i to pod względem zarówno osób, które ewentualnie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej, jak i również pod względem przedmiotowym - dodał Pozorski.