IPN udostępnił dziś kolejne dokumenty zabezpieczone w domu Kiszczaków. To materiały z trzeciego i czwartego pakietu. Zawierają m.in. korespondencję Kiszczaka i jego podwładnych, anonimowy donos na gen. Milewskiego - poprzednika Kiszczaka - oraz notatkę na temat strajku młodzieży w obronie krzyży w 1984 roku.

IPN udostępnił dziś kolejne dokumenty zabezpieczone w domu Kiszczaków. To materiały z trzeciego i czwartego pakietu. Zawierają m.in. korespondencję Kiszczaka i jego podwładnych, anonimowy donos na gen. Milewskiego - poprzednika Kiszczaka - oraz notatkę na temat strajku młodzieży w obronie krzyży w 1984 roku.
IPN udostępnił kolejne pakiety dokumentów zabezpieczonych w domu Kiszczaków /Jacek Turczyk /PAP

Wśród udostępnionych materiałów znajdują się m.in. korespondencja szefa MSW Czesława Kiszczaka i jego podwładnych, dokumenty osobowe Kiszczaka jako wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych, notatka szefa BOR z wizyty w Biurze Alicji Solskiej, żony Piotra Jaroszewicza, b. premiera PRL, zamordowanej z mężem w 1992 roku, a także podziękowania biskupów Józefa Rozwadowskiego i Jana Michalskiego za pozytywne załatwienie spraw oraz wycinki z przeglądem prasy.

Jest tam także m.in. anonim adresowany do gen. Mirosława Milewskiego - poprzednika Kiszczaka na funkcji szefa MSW, odręczna notatka Milewskiego na temat strajku młodzieży w obronie krzyży w podgarwolińskim Miętnem w 1984 roku oraz anonimowy donos na Milewskiego.

Na polecenie prezesa IPN dokumenty zostały w ubiegły czwartek włączone do zasobu archiwalnego Instytutu i poddane archiwizacji. Te, które nie podlegają archiwizacji, prokuratorzy IPN postanowili zwrócić Marii Kiszczak. Część z nich zostanie uznana za dowody rzeczowe i zatrzymana w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w celu ustalenia ich statusu prawnego.

16 lutego w domu Kiszczaków prokurator Instytutu Pamięci Narodowej zabezpieczył łącznie sześć pakietów dokumentów. Czynności podjęto w ramach wszczętego w 2015 roku śledztwa ws. ukrycia przez osobę nieuprawnioną materiałów podlegających przekazaniu IPN, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wdowa po Kiszczaku zgłosiła się do IPN, oferując sprzedaż dokumentów za 90 tys. zł.

Jako pierwsze IPN udostępnił dokumenty TW "Bolka", w których jest m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy, podpisane: Lech Wałęsa "Bolek".

Poprzednią partię dokumentów IPN udostępnił 24 lutego. Kolejne mają być sukcesywnie przekazywane do archiwum IPN i udostępniane.

(dp)