Jedna instytucja ma zająć się koordynowaniem wszystkich inwestycji w sieci internetowe w Polsce, realizowane za pieniądze unijne - dowiedział się "Parkiet". Do tej pory zajmowały się tym trzy urzędy.

Jak poinformowała gazetę prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska, powstaje nowy program koordynacyjny całości inwestycji w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce. Według niej, powstały dwie koncepcje jego funkcjonowania. Jedna mówi, że projekty budowy sieci internetowej na obszarach jej pozbawionych miałaby koordynować jednostka przy MSWiA, czyli tzw. Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Według drugiej, zajmie się tym UKE.

Za UKE optują operatorzy telekomunikacyjni.