Nowe tablice z postulatami sierpniowymi zawisły nad historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. To jednak kopia. Poprzednia, choć wisiała tylko dwa lata, straciła odpowiedni kolor i wyblakła.

Postulaty sierpniowe na oryginalnych tablicach, które w sierpniu 1980 roku zawisły nad bramą Stoczni Gdańskiej, wypisali Arkadiusz Rybicki i Maciej Grzywaczewski. W 2014 roku zrobił to komputer. My dziś przedstawiamy wydruk. Takie są sposoby, taka jest technika. Oryginał jest w Muzeum Morskim w Gdańsku. Tego oryginału nie ruszamy, nie chcemy zniszczyć. Pokazujemy tylko tym, którzy wspominają i tym, którzy przyprowadzają tutaj swoje dzieci, jak to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało - mówi Katarzyna Kaczmarek z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, który opiekuje się stoczniową, historyczną bramą nr 2. 

Poprzednią kopię tablic z postulatami sierpniowymi powieszono 2 lata temu. Trzeba ją było jednak wymienić, bo treść postulatów wyblakła, a tablice stały się różowe.

Nowe najpewniej też nie przetrwają w dobrym stanie dłuższego czasu. Gwarancja jest tak naprawdę na 2 lata. Jest tu silna penetracja słońca. Pomimo, że zostały naniesione warstwy UV, przyjdzie taki moment, że druk będzie powoli blaknął. To, co ścigamy jest bardzo zniszczone. Słońce zrobiło swoje i różne grupy polityczne, które tutaj wyrażały swoje opinie - mówił Witold Knajdek z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Prace nad nową kopią tablic trwały około dwóch tygodni. Materiały z oryginałami z Muzeum Morskiego, trzeba było przerabiać cyfrowo. Tablice z 1980 roku bowiem mocno już pociemniały. Gdy graficy zaczęli je rozjaśniać, nieczytelne stały się litery. Trzeba więc było je odtworzyć i nanieść na nowo całą treść postulatów.

(abs)