To był gorący wieczór i noc w Sejmie i Senacie. Posłowie między innymi odrzucili wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Sejm uchwalił także nowelizację ws. rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Z kolei Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Zapraszamy na zapis naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę lub włącz automatyczne odświeżanie :

02:11

Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem. Za uchwaleniem ustawy głosowało 239 posłów, przeciw było 144, a 21 wstrzymało się od głosu. Odrzucono wszystkie poprawki (19) zgłoszone przez posłów PO-KO oraz Kukiz'15.

02:07

Posłowie przyjęli ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej, której projekt przedłożył prezydent. Za ustawą głosowało 387 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 21. 

Teraz ustawa trafi do Senatu.

01:55

Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym. Pośrednicy w przewozie osób będą musieli posiadać licencję, do rozliczenia opłaty za kurs będzie można stosować aplikację mobilną, zniesione zostaną egzaminy z topografii terenu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 9, a 171 wstrzymało się od głosu. 

01:50

Sejm uchwalił rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus". Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

Za ustawą głosowało 379 posłów, 20 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z punktów tzw. nowej piątki PiS.

01:33

Sejm odrzucił wniosek posłów klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Za wyrażeniem wotum nieufności Annie Zalewskiej głosowało 180 posłów, 228 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

01:32

Za chwilę kolejne głosowanie, tym razem ws. wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. 

01:31

Sejm nie poparł wniosku PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka. Premier Mateusz Morawiecki nazwał autorów wniosku "piratami przebranymi za flotę królewską".

01:30

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Łącznie głosowało 413 posłów. "Za" było 230 posłów, przeciw - 180. Trzech wstrzymało się od głosu. 

01:11

Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda. Jak przypomniano, przypada wówczas 100. rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci "wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty" i Sejm "w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd". Uchwała została przez aklamację.

01:10

Wkrótce głosowanie ws. minister Zalewskiej 

01:07

Minister edukacji narodowej poinformowała, że rząd kończy pisać ustawę, która za moment trafi do Sejmu, "by zagwarantować nauczycielom - 15 proc. podwyżki w 2019 r.". Dodaje, że w tych zapisach pojawią się "sformułowania i zobowiązania, które m.in. przełożą się na stałą zmianę systematyczną jakości pracy w szkole". 

Przypomina, że "nauczyciele w 2017 r., jako pierwsza i jedyna grupa zawodowa, otrzymali waloryzację, została zapowiedziana podwyżka trzy razy 5 proc. - w kwietniu 2018 r., w styczniu 2019 r. i w styczniu 2020 r.".

01:00

Zalewska w swoim wystąpieniu z trybuny sejmowej dziękuję prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirowi Broniarzowi, że podjął decyzję o zawieszeniu strajku. Nauczycielom należą się słowa wsparcia i przypomnienia tego, co udało się przez ostatnie lata wypracować po to, żeby ich wynagrodzenia były większe - dodaje.

00:52

Premier przekonuje, że minister Zalewska podjęła się trudnego zadania naprawy polskiego szkolnictwa. To zadanie odpowiada na problemy, które nie pojawiły się tylko w ostatnich 10 czy 20 latach - zaznaczył Morawiecki. Dodał, że Polacy "opowiedzieli się i opowiadają cały czas za zrębami reformy, które przygotowała minister Zalewska".

Szef rządu podziękował minister Zalewskiej, za to, że "odbudowała lekcje historii". My przywróciliśmy lekcji historii coś niezwykle fundamentalnego dla budowy świadomości całego narodu - podkreśla.

00:47

Dzięki minister edukacji Annie Zalewskiej dokonaliśmy głębokich zmian w systemie wynagrodzeń dla nauczycieli - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, który bierze udział w sejmowej debacie nad wnioskiem PO-KO o wotum nieufności dla minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

Szef rządu ocenia, że minister Zalewska przeprowadziła zasadniczą zmianę w kwestii wynagrodzeń nauczycieli: To są realne zmiany. Podwyżki kwietniowe z zeszłego roku wraz z podwyżkami tegorocznymi, to jest powyżej 1 tys. zł brutto. My w dużym stopniu dokonaliśmy głębokich zmian dzięki pani minister Zalewskiej w systemie wynagrodzeń.

00:36

Wracamy do Sejmu, na debatę nad wotum nieufności wobec szefowej MEN.

Klub Kukiz'15 w większości poprze wniosek o odwołanie minister edukacji - zapowiedział w imieniu tego klubu Józef Brynkus.

Obrona pani Zalewskiej to obrona straconych pozycji i chyba zbędna, bo, jak się wydaje, w poniedziałek, bądź we wtorek, pani minister Zalewska przestanie być ministrem - powiedział Brynkus. Dodał, że "MEN to jeden z najsłabszych resortów" i odpowiada za to Zalewska.

00:35

Ok. godz 0.30 w piątek Senat przerwał posiedzenie. Wznowi je w piątek o godz. 12.

00:27

Z OSTATNIEJ CHWILI: Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur.

Za przyjęciem ustawy w piątek ok. 0.30 głosowało 58 senatorów, 23 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

00:24

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej zarzuca minister Zalewskiej "chaotyczne decyzje".

Programy są przeładowane. Próbujecie zrealizować trzy lata w dwa lata" - zarzuca MEN Lubnauer.

00:22

Zdradziliście nauczycieli - te słowa podczas debaty nad wotum nieufności wobec szefowej MEN skierowała do PiS Urszula Pasławska z PSL. Pani Zalewska zdewastowała system edukacji w Polsce - oświadczyła. 

00:11

Głos podczas debaty o nad wnioskiem o odwołanie minister edukacji zabrała Krystyna Szumilas. Nie ukryjecie prawdy o szkodach, jakie minister Zalewska wyrządziła polskiej szkole - stwierdziła. 

00:07

Zbigniew Dolata z PiS podkreślił, że klub parlamentarny będzie głosował przeciwko wnioskowi o wotum nieufności wobec minister Zalewskiej.

Wniosek przejdzie do historii jako najgorzej uzasadniony - stwierdził dodając, że politycy PO-KO, składając ten wniosek, nie zdali egzaminu dojrzałości politycznej".

00:02

W Sejmie debata nad wnioskiem o odwołanie minister edukacji.

Z tego miejsca chcę oskarżyć panią minister Anną Zalewską i pana posła Kaczyńskiego o to, że przez swój plan, intrygę doprowadzili polską oświatę na skraj przepaści, oskarżam ich o zmowę w celu zniszczenia szkolnictwa, oskarżam ich o planowe działanie mające na celu zniszczenie zaufania Polaków do nauczycieli. I wreszcie oskarżam was o działanie na szkodę polskich dzieci i to jest oskarżenie najpoważniejsze - mówiła posłanka Urszula Augustyn. 

Dzisiaj nie możemy głosować wotum wobec Jarosława Kaczyńskiego, choć bardzo mu się to należy. Ale w ten symboliczny sposób, głosując za odwołaniem minister Zalewskiej, naprawdę pokażemy, kto jest prawdziwym winowajcą - powiedziała Augustyn.

Trudno debatować o odwołaniu kogoś, kto się sam odwołał, kto zdezerterował - oceniła w czasie debaty.

00:00

Wracamy na chwilę do Senatu, gdzie senatorowie zajmują się uchwaloną przez Sejm nowelizacją prawa oświatowego. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Tuż przed północą senatorowie zakończyli debatę nad tym punktem. Ok. godz. 0.30 planowane są głosowania.

23:52

Urszula Augustyn (PO-KO) przedstawia uzasadnienie wniosku o odwołanie minister Zalewskiej.

"Narastające niepokoje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, związane z wdrożoną przez rząd PiS reformą oświaty, brak podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, a także lekceważący stosunek przedstawicieli władzy do samorządu terytorialnego w zakresie sygnalizowanych problemów związanych z realizacją rzeczonej reformy pogłębiają kryzys w systemie edukacji w Polsce. Chaos w oświacie oraz obojętna postawa minister Anny Zalewskiej wobec zapowiadanego strajku nauczycieli uzasadniają złożenie, kolejnego w obecnej kadencji Sejmu RP, wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej" - czytamy w uzasadnieniu wniosku.

23:40

Za chwilę debata ws. odwołania szefowej MEN.

23:30

Większość klubów opozycyjnych (PO, N, PSL) poparło wniosek o odwołanie ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka. Ministra broniły kluby PiS i Kukiz'15 zwracając uwagę, że to obecna opozycja doprowadziła do kiepskiej sytuacji w stoczniach.

Morawiecki zarzucił wnioskodawcom odwołania, że robią to ci, którzy "de facto odpowiadają za likwidację polskiego przemysłu morskiego, przemysłu stoczniowego". Przyznał, że odbudowa "takiej zniszczonej tkanki" trochę trwa, a za rządów poprzedników nabrzeża zamieniły się w parkingi, a sprzęt stoczniowy został pocięty na złom. 

23:17

Sejm skierował do trzeciego czytania projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Za jego odrzuceniem opowiedziały się kluby: PO-KO, Nowoczesnej i PSL-UED; klub PiS był za przyjęciem projektu. W dyskusji nie brał udziału przedstawiciel klubu parlamentarnego Kukiz'15.

22:48

W Senacie nadal debata nad uchwaloną w czwartek po południu przez Sejm nowelizacją prawa oświatowego dotyczącą matur.

Nowelizacja prawa oświatowego i tryb pracy nad nią jest przedmiotem wstydu. To kabaret, ale też element wielkiej kampanii przeciwko polskim nauczycielom - mówili podczas debaty senatorowie PO. Przypomnijmy, że Senat zajmuje się uchwaloną po południu przez Sejm dotyczącą matur nowelizacją prawa oświatowego. 

Ta ustawa i sposób jej przeprowadzenia jest przedmiotem wstydu, wstydzicie się teraz, jeszcze bardziej wstydzić się będziecie w przyszłości. Nie ma takiego trybu w legislacji sejmowej, jak ten, który został zastosowany dzisiaj. W półtorej godziny zostały przeprowadzone wszystkie czytania ustawy, która ma charakter systemowy, nie incydentalny, która zmienia system oświaty polskiej. Nie znajduję innego słowa na to niż tryb doraźny, którego nie ma ani w regulaminie Sejmu, ani Senatu - powiedział podczas debaty szef senackiego klubu PO Bogdan Klich.

Jak ocenił, w tym trybie "role zostały rozpisane wcześniej, poza Sejmem i Senatem". Bo oto dowiedzieliśmy się w ekranie w KPRM, że 24 kwietnia projekt zostanie przyjęty przez rząd, 25 przez Sejm i Senat, 26 pan prezydent podpisze ustawę, a 27 wejdzie on w życie. Czy to jest legislacja czy kabaret, jaką rolę w systemie państwa PiS pełni Sejm i Senat - pytał senator PO. Mówił, że PiS zmienia posłów i senatorów w "maszynki do głosowania", a prezydenta "sprowadza do roli długopisu".

22:40

Ta noc robi się w Sejmie coraz dłuższa. Debata o odwołaniu minister Zalewskiej o północy. Najwcześniej. Głosowania do 2.30! - informuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

22:37

Wracamy do Sejmu. Nowoczesna składa wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedziała reprezentująca ten klub Barbara Dolniak. Jak mówiła, projekt noweli narusza konstytucję i prawo unijne.

22:36

Tymczasem w Senacie wciąż debata nad uchwaloną w czwartek po południu przez Sejm nowelizacją prawa oświatowego dotyczącą matur.

Proszę, byśmy odłożyli nasze spory polityczne i wątpliwości ws. nowelizacji prawa oświatowego i niezależnie od barw politycznych uchwalili ją; ws. przeprowadzenia matur nie możemy pozostawiać żadnych znaków zapytania - powiedział w Senacie szef KPRM Michał Dworczyk.

22:35

Sejm rozpoczął rozpatrywanie wniosku PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka.

O dymisję wnioskuje Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, który we wniosku twierdzi, że minister Gróbarczyk poprzez swoje decyzje i działania wykorzystuje ministerstwo przede wszystkim do realizacji interesów politycznych swojego ugrupowania. Dzieje się to kosztem powierzonych mu sektorów gospodarki, a szczególnie przemysłu stoczniowego, polskich państwowych armatorów oraz żeglugi śródlądowej - napisano we wniosku.

Wnioskodawcy uważają, że główna aktywność szefa resortu odpowiedzialnego za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową to kreowanie i upowszechnianie czarnego wizerunku gospodarki morskiej pod rządami koalicji PO PSL oraz składanie nierealistycznych obietnic na ogół odwołujących się do sentymentów wywodzących się z czasów minionych.

22:22

Premier Morawiecki zaapelował do wszystkich parlamentarzystów i całej opozycji o przyjęcie nowelizacji w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 Plus" na każde dziecko. Kluby PO i PSL-UED poparły propozycję, klub N - nie, motywując to brakiem weryfikacji programu przez sejmową komisję finansów.

Dwie poprawki do nowelizacji programu 500+ zgłosił Ryszard Petru w imieniu klubu Teraz!. Pierwsza zakłada, że osoby "wpadające" w drugi próg podatkowy nie będą otrzymywały świadczenia. Druga poprawka dotyczy ograniczenia świadczenia na pierwsze dziecko o połowę.

22:00

500 plus na każde dziecko jest programem prospołecznym, solidarnościowym; jest programem, który w tej nowej odsłonie potwierdzi naszą tezę, że Polska przedsiębiorcza i Polska solidarna nie muszą stać wobec siebie w sprzeczności, że Polska solidarna i Polska przedsiębiorcza to jest jedna Polska - powiedział premier. 

Takie programy jak ten budują szansę na rozwój dla naszej ojczyzny, dlatego ja bardzo się cieszę, że ten program zyskuje coraz większą akceptację całej opozycji - dodał.

21:55

W Sejmie w czwartek miała miejsce debata na temat rozszerzenia programu 500 plus. 

Premier Morawiecki zaapelował podczas posiedzenia Sejmu do wszystkich parlamentarzystów i całej opozycji o przyjęcie nowelizacji w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 Plus" na każde dziecko. Zdaniem premiera ustawa zmieni życie w Polsce.

Zgodnie z nowymi przepisami prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny.

21:44

Poseł PO Borys Budka przekonywał, że projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest sprzeczny z konstytucją RP i prawem unijnym.

Absolutnie nie jest to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dlatego, że nawet nie znacie uzasadnienia. Wbrew obowiązującemu prawu TK do teraz nie ogłosił uzasadnienia - powiedział Budka. Podkreślił, że dotychczas, zgodnie z konstytucją, każdy, wobec którego wydano jakąś decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu, może się odwołać - tak też jest w przypadku KRS.

Zwrócił uwagę, że kandydat na sędziego sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego czy administracyjnego będzie mógł się odwołać od niekorzystnej dla niego decyzji, natomiast w przypadku kandydatów do SN projekt zamyka jakąkolwiek drogę odwoławczą. Naruszacie polską konstytucję, bo zgodnie z nią każdy ma prawo odwołać się od decyzji czy wyroku sądu. Wy czynicie wyłom - powiedział.

Idziecie na totalne zwarcie z Trybunałem Sprawiedliwości, z Unią Europejską. Z jednej strony zapewniacie, że jesteście ugrupowaniem proeuropejskim, demokratycznym, ceniącym wartości, na których Unia jest wybudowana, z drugiej krok po kroku wyciągacie cegły, na których opierają się filary zjednoczonej Europy - mówił Budka,

21:34

Klub PiS popiera projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w kształcie przyjętym przez komisję sejmową - powiedział podczas rozpatrywania projektu w Sejmie poseł PiS Waldemar Buda.

Poseł zwrócił przy tym uwagę, że w związku ze złożoną przez innego posła PiS Marka Asta autopoprawki, tytuł projektu nabrał brzmienie: nowelizacja ustawy o KRS i ustawy prawa o ustroju sądów administracyjnych. W żadnym stopniu nowelizacja nie będzie dotyczyła ustawy o SN - zaznaczył.

21:33

Jeśli Sejm uchwali nowelizację ustawy o SN, porządek obrad Izby może zostać rozszerzony o ten punkt; obrady zostaną wówczas przedłużone o kolejny dzień - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

21:32

Po godz. 21.30 Izba przystąpiła do drugiego czytania wniesionego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który wcześniej wraz z autopoprawką przyjęła sejmowa komisja sprawiedliwości. W proponowanym kształcie projekt zmierza m.in. do zniesienia drogi odwoławczej od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie kandydatów na sędziów SN.

21:31

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała wniosek posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Opozycja zarzuca szefowej MEN m.in. chaos w edukacji i doprowadzenie do strajku nauczycieli.

TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Ostatecznie o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku zdecyduje cały Sejm. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie minister odbędzie się późno w nocy.

Jest to trzeci wniosek PO o odwołanie Zalewskiej ze stanowiska. Pierwszy Sejm odrzucił w listopadzie 2016 r., a drugi w październiku 2018 r.

21:30

Senat zajmuje się uchwaloną w czwartek po południu przez Sejm nowelizacją prawa oświatowego dotyczącą matur. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. 

W nowelizacji zapisano także, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r. Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Na początku obrad szef senackiego klubu PO Bogdan Klich postulował, aby zrezygnować z prac nad tym punktem w związku z zawieszeniem przez ZNP do września strajku nauczycieli. Przekonywał, że zniknęła przyczyna, dla której parlament pracuje nad ustawą w trybie nadzwyczajnym. 

Z kolei wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o informację rządu nt. sytuacji w oświacie w związku ze strajkiem nauczycieli.
Oba te wnioski zostały odrzucone głosami senatorów PiS.