Na wniosek premiera prezydent powołał na stanowiska ministrów Zytę Gilowską, Zbigniewa Religę i Aleksandra Szczygło. Wszyscy zostali już zaprzysiężeni. Wcześniej przysięgę w Pałacu Prezydenckim złożyła szefowa dyplomacji Anna Fotyga.

Anna Fotyga znów jest pełnoprawnym ministrem spraw zagranicznych. W poniedziałek po południu złożyła przysięgę w Pałacu Prezydenckim, uciszając głosy krytyki opozycji. Nawet szef Trybunału Konstytucyjnego zauważył, że bez przysięgi nie można być ministrem. czytaj więcej

Gilowska, Religa i Szczygło, wraz z 12 innymi ministrami rządu Jarosława Kaczyńskiego, zostali przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odwołani ze swych stanowisk w piątek, chwilę przed rozpoczęciem sejmowej debaty nad wnioskami PO o wota nieufności dla nich. Zostali wtedy sekretarzami stanu. W konsekwencji Sejm nie zajął się wnioskami PO, bo stały się bezprzedmiotowe.