Władze Gdyni twierdzą, że młodzież kończąca licea profilowane, jest źle przygotowana do egzaminów maturalnych. W tym roku zostaną zamknięte 3 takie szkoły, a w przyszłym kolejne 4.

Władze Gdyni uważają również, że licea profilowane nie dają zarówno dobrego przygotowania zawodowego, jak i ogólnego. Wielu uczniów takich szkół jest innego zdania, ponieważ np. klasa o profilu matematyczno-fizycznym, daje większe szanse dostania się m.in. na Politechnikę.

Władze miasta twierdzą, że nie ma już odwrotu od ich decyzji - licea profilowane przejdą do historii czy to się młodzieży podoba, czy też nie.