W gdańskim gimnazjum nr 2 odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami pięciu gimnazjalistów. To koledzy 14-letniej Ani, która popełniła samobójstwo. Gdańskie kuratorium zaleciło, aby chłopcy zostali przeniesieni do innych klas.

Chłopcy podejrzani o dręczenie 14-letniej Ani wracili do szkoły. W poniedziałek w gimnazjum nr 2 w Gdańsku pojawili się dwaj z czterech zwolnionych w piątek przez sąd ze schroniska dla nieletnich. W szkole był także wizytator z Ministerstwa Edukacji. czytaj więcej

Dyrekcja szkoły nie godzi się jednak na takie rozwiązanie. Nad tym pracowaliśmy przez prawie trzy miesiące. Myślę, że stworzyliśmy dobre warunki powrotu chłopców do klasy i nic nie wskazuje na to, że na dzień dzisiejszy decyzja inna mogłaby być decyzją lepszą - mówi dyrektor gimnazjum. Przeniesienia chłopców do innych klas nie chcą także ich rodzice.

Od zalecenia kuratorium dyrektor ma prawo się odwołać. Musi to zrobić w ciągu 7 dni. Po wyczerpaniu drogi urzędowej i tak ostateczną decyzję może podjąć kuratorium.