​Jednostki i spółki miasta Kraków w 2022 roku oszczędzą około 40 mln zł rocznie na rachunkach za gaz. To za sprawą Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu, która w 2020 roku na 2 lata podpisała umowę na zakup gazu. Ceny zawarte w umowie pochodziły z 2018 r.

Prezes KHK Tadeusz Trzmiel przekazał we wtorek, że w tym roku wszyscy uczestnicy grupy zapłacą za gaz, łącznie z opłatą dystrybucyjną, ok. 7,7 mln zł netto.

Byłoby ponad 47, jest ponad 7

Cytat

Gdyby uczestnicy naszej grupy zakupowej w 2022 roku kupili gaz według aktualnego cennika dla biznesu, miasto, jednostki i spółki wydałyby o około 40 mln złotych więcej
- ocenił Trzmiel.

Według niego aktualnie obowiązujące umowy są efektem przetargu przeprowadzonego w 2020 roku w ramach Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Liderem grupy, w której skład wchodzą jednostki i spółki komunalne, jest Krakowski Holding Komunalny SA.

Sytuacja gospodarcza w 2020 r. wywołana pandemią koronawirusa - wskazali przedstawiciele miasta - znacząco wpłynęła na spadek cen gazu na światowych i krajowej giełdzie, co z powodzeniem wykorzystano organizując przetarg na dwuletni okres zakupowy.

Cytat

W kontekście aktualnej sytuacji na rynkach i ogromnych podwyżek cen energii gazowy "groupon" zorganizowany przez KHK okazał się więc doskonałym rozwiązaniem
- ocenił prezes KHK.

Kotłownie, kuchnie, budynki komunalne

Według przedstawionych danych KGZG kupuje rocznie około 6 mln metrów sześciennych gazu dostarczanych dla 130 podmiotów posiadających ponad 300 punktów odbioru. Połowa z nich to kotłownie, a także kuchnie w obiektach edukacyjnych i żłobkach.

Kolejne kotłownie należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i spółki zależnej (63 obiekty) oraz Zarządu Budynków Komunalnych (60 obiektów). Pozostali uczestnicy grupy zakupowej to budynki należące do instytucji kultury i domy pomocy społecznej. Większość z nich zlokalizowana jest poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej.