Premier Mateusz Morawiecki chce zmiany konstytucji. W swoim expose powiedział, że chce, by w najważniejszym państwowym dokumencie znalazł się zapis gwarantujący prywatność i ochronę środków obywateli zgromadzonych w PPK i IKE. Oprócz tego szef rządu mówił o przebudowie systemu podatkowego i uproszczeniu prawa.

Premier apelując o zmianę konstytucji mówił, że Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dającym możliwość "długofalowego tworzenia kapitału". Rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich tutaj na sali: naprawmy to wspólnie, zmieńmy Konstytucję RP. Zmieńmy Konstytucję RP tak, by zagwarantować środki PPK i Indywidualnych Kont Emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę. Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli - apelował Morawiecki. 

Morawiecki stwierdził, że Polska jest i będzie krajem przyjaznym dla inwestorów zagranicznych. Zapowiedział także wsparcie dla ekspansji międzynarodowej polskich firm. Obiecał także wynoszące dziesiątki miliardów złotych inwestycje w polskie projekty - chodzi m.in. o przekop Mierzei Wiślanej, tunel do Świnoujścia, budowę Centralnego Portu Komunikacyjne, Via Baltica, Via Carpatia, budowę ponad 100 obwodnic, gazociągu Baltic Pipe, a także remonty setek dworców, szpitali i szkół. Premier wskazał też na program modernizacji i rozbudowy połączeń kolejowych. Rząd chce zmodernizować i wybudować ponad 9 tys.km torów kolejowych w najbliższych latach.

Chcę jasno powiedzieć: Polska może być i będzie Polską wielkich projektów. Projektów, które będą oznaczały realny skok cywilizacyjny naszego kraju. Projektów, które uczynią z Polski jeden z kluczowych centów transportowych i energetycznych Europy Środkowej - mówił. Zaznaczył też, że strategiczne inwestycje państwa będą "poduszką bezpieczeństwa przed dzisiejszymi prognozami w gospodarce światowej".

Morawiecki chce rozwoju OZE

Mateusz Morawiecki stwierdził, że "po raz pierwszy w historii" możemy pogodzić bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność cenową i dbałość o środowisko. Na rozwoju energetyki prosumenckiej, fotowoltaice, programie budowy farm wiatrowych na morzu, rozwoju elektromobilności, budowie elektrowni jądrowych skorzysta polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej i porty morskie.

Tradycyjna energetyka jeszcze długo będzie ważna w naszym systemie elektro-energetycznym, ale realia się zmieniają. Kiedyś nie było nas stać na rozwijanie źródeł odnawialnych, a teraz nie stać nas na to żeby ich nie rozwijać, także dlatego, że może to dać potężny impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu - stwierdził premier w expose.

Wyliczał, że energetyka prosumencka, fotowoltaika, program budowy farm na morzu, energomobilność, elektrownie jądrowe, to nie tylko program energetyczny, ale także gospodarczy. Polski przemysł stoczniowy, metalowy, hutniczy, mechaniki precyzyjnej, polskie porty morskie, one wszystkie skorzystają na takich inwestycjach - wskazał.

Morawiecki zapowiedział, że zostanie powołany pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Szef rządu akcentował też potrzebę dbania o środowisko. Zapowiedział wprowadzenie systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki plastikowe i programów redukujących zużycie plastiku.

Przebudowa systemu podatkowego

Premier zapowiedział dalszą przebudowę systemu podatków i uproszczenie prawa podatkowego oraz kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych firm. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by przedsiębiorcy mogli natychmiast rozliczać koszt inwestycji w środki trwałe, bez konieczności amortyzacji. Nowością ma być tzw. estoński CIT dla mikro i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. Ma to być wsparcie dla małych firm, które potrzebują zastrzyku kapitału.

Chcemy zmniejszać centralizację i biurokrację brukselską. Chcemy przywrócić solidarność i subsydiarność - powiedział Morawiecki. Będziemy dążyć do sprawiedliwego i skutecznego systemu podatkowego. Wielkie międzynarodowe korporacje przez lata unikały płacenia podatków. Różnymi sztuczkami księgowymi wyprowadzały zyski. To nie jest normalne - wskazał Morawiecki. Przekonywał, że największe i najbogatsze firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. Zmieniliśmy to częściowo w Polsce, będziemy zmieniać w Europie - zapowiedział.

W tej kadencji zaproponujemy dalszą przebudowę systemu podatków tak, aby kolejne korzyści odniosły jak najszersze rzesze Polaków. Wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców - tłumaczył.

Szef rządu zapowiedział też powstanie sejmowego zespołu, który w porozumieniu z rządem i ekspertami, stworzy pakiet deregulacyjny i wolnościowy. Zaprosił do współpracy "ponad podziałami" opozycję, pracowników i przedsiębiorców, podmioty trzeciego sektora i think-tanki.

Szef rządu wskazał także, że nie jest normalne, iż dopłaty dla polskich rolników w kolejnej perspektywie budżetowej miałyby być niższe, niż dopłaty dla rolników francuskich czy niemieckich. Zapowiedział przekonanie unijnych władz do przyjęcia dobrych rozwiązań dla polskiej wsi, "na poziomie europejskim".

Walka z nierównościami

Morawiecki podkreślił, że w ostatnich latach "przebiliśmy rozwojowy szklany sufit" - poziom rozwoju dochodu Polaków w relacji do najwyżej rozwiniętych gospodarek świata jest najwyższy od rozpoczęcia transformacji, a zarazem najwyższy w polskiej historii. Dodał, że wskaźnik nierówności społecznej, tzw. wskaźnik Giniego, spadł od 2015 r. poniżej 28 pkt., co oznacza, że udało nam się sprawić, że poziom nierówności jest taki jak w Danii. Zaznaczył, że nierówności są mniejsze niż przeciętnie w Europie, mniejsze niż np. we Francji, w Niemczech, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii.

Deklarował, że solidarność jest "kamieniem węgielnym naszej polityki", czego przejawem są rządowe programy społeczne: 500+, zwolnienie z podatku PIT dla młodych czy 13. emerytura.

Jak podkreślił premier, polska gospodarka rozwija się bardzo szybko. Przypomniał, że OECD prognozuje, iż nasz kraj w latach 2019-2020 będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród 36 krajów członkowskich. Przypomniał, że MFW przesuwa nasz kraj w górę coraz bliżej pierwszej 20., niemiecka prasa "zwraca uwagę na polski cud gospodarczy", a światowe agencje utrzymują dla Polski wysoki rating i chwalą za stabilność makroekonomiczną.

Wskazał, że w 2018 roku nakłady na badania i rozwój wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o prawie 25 proc. i wyniosły ponad 1,2 proc. PKB, co oznacza największy wzrost w ostatnich 20 latach.

Rodzina fundamentem społeczeństwa

Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (...) Pogram rządu PiS jest oparty na takich wartościach jak: wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności i dialog społeczny. Nasz program jest oparty na kulturze budującej tożsamość kulturową, na rodzinie i małżeństwie - podlegającej szczególnej ochronie, na wartościach zapisanych w konstytucji - mówił premier.

Rodzina jest i musi pozostać fundamentem społeczeństwa. Wiem, że dziś rodzina jest traktowana przez niektórych jak przeżytek. Im głośnej się mówi o nowych modelach rodziny, tym bardziej  pewne, że chodzi o mniejszościowe eksperymenty i rozwiązania. Nie zgadzamy się, aby wyjątki określały, co jest normą. Wierzymy, że przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny. Kiedy człowiek przychodzi na świat rodzina staje się jego pierwszym bastionem. Rodzina - jak mówił prymas Stefan Wyszyński - to także bastion całej Polski - mówił Morawiecki.