"Ideały polskie - wolność, zaufanie i rodzina, to fundament konstrukcji, która ma służyć ciągłości polskiego narodu i polskiego państwa" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas debaty w Sejmie nad expose premiera Mateusza Morawieckiego. Ideały są siłą napędzającą wielkie zmiany i sukcesy, zaś pustka aksjologiczna to zniszczenie - dodał.

Oczywiste jest także, że w tym wypadku chodzi o ideały polskie, a wśród tych ideałów na pierwszym miejscu z całą pewnością jest wolność - tłumaczył we wtorek w Sejmie Jarosław Kaczyński. Inną ważną wartością - dodał - jest zaufanie, które bierze się ze spełnionych obietnic. PiS swoje obietnice spełniło i w tej sposób uzyskało zaufanie, i można powiedzieć odnowiło demokrację. To też jest warunek powodzenia tego wielkiego planu - podkreślił prezes PiS.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, centralną wartością i podstawą organizacji naszego społeczeństwa jest polska rodzina. Rodzina rozumiana tradycyjnie, rodzina, która przybiera formy związku kobiety i mężczyzny. I w żadnym wypadku nie można przyjąć - o czym mówił premier - że marginalne zjawiska mają stanowić normę - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

To jest fundament całej tej konstrukcji, która ma służyć sukcesom w najbliższych latach i dziesięcioleciach. Ale ma służyć także ciągłości polskiego narodu i polskiego państwa. Ta ciągłość jest dla nas - tego nie ukrywamy - czymś fundamentalnie ważnym. Możemy odnaleźć się w tym na nowo kształtującym się świecie tylko jako silne państwo, wsparte o zaufanie silnego narodu, jako państwo, które jest narzędziem narodu do realizacji wielkich przedsięwzięć, ale także do uchylania różnego rodzaju zagrożeń - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił w Sejmie, że państwo - choć ma wiele funkcji - jest przede wszystkim organizacją bezpieczeństwa: bezpieczeństwa w sferze międzynarodowej, bezpieczeństwa jednostki, bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa gospodarczego, czy bezpieczeństwa, które "jest skierowane ku temu, by samo państwo nie było zagrożeniem dla obywateli i grup społecznych".

"Unia jest w kryzysie i musi z niego wyjść"

Unia jest w kryzysie i musi z tego kryzysu wyjść, wracając do fundamentów, do traktatów, opanowując różnego rodzaju uzurpacje, dbając o przyzwoitość - zaznaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sejmowej debaty poświęconej expose premiera.

Zapowiedział, że Polski rząd powinien dążyć do "normalności" związanej z funkcjonowaniem Unii. To, że jesteśmy w UE nie oznacza, że mamy uprawiać politykę bierności, czy też zabiegać o indywidualne interesy, które dla Polski nie mają żadnego znaczenia - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Stwierdził, że zarówno w sprawach doraźnych - takich jak budżet UE i dopłaty do rolnictwa - ale też w sprawach generalnych, trzeba dążyć do "potrzebnej odmiany, bo UE jest dziś w kryzysie".

Unia musi z tego kryzysu wyjść, podejmując rzeczywiste działania tam, gdzie są one potrzebne. Wracając do fundamentów, do traktatów, opanowując różnego rodzaju uzurpacje, dbając o przyzwoitość, walcząc z rajami podatkowymi, z monopolami, walcząc z całą tą wielką sferą patologii, która tam dziś istnieje. To jest Polska agenda w Unii Europejskiej - nie kłanianie się w pas, nie zgoda na wszystko, tylko właśnie to. To jest w interesie UE, w interesie Polski i w interesie przyszłości zjednoczonej Europy, która będzie podmiotem w skali globalnej, która będzie globalnym mocarstwem - mówił Jarosław Kaczyński. Podkreślił też, że "dzisiejsza Europa takich szans nie ma".

"Działania zapowiedziane przez premiera zapewnią bezpieczeństwo w wielu wymiarach"

Zapowiedziane przez premiera działania mają zapewnić bezpieczeństwo w wielu wymiarach m.in. międzynarodowym, gospodarczym - szczególnie energetycznym, jednostkowym i socjalnym - powiedział Jarosław Kaczyński. Według niego, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi może gwarantować bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym. To bezpieczeństwo jest dzisiaj, niezależnie od wydarzeń w innych częściach świata gwarantowane coraz mocniej, choćby poprzez powiększenie sił amerykańskich w Polsce (...) i szereg innych przedsięwzięć - zaznaczył prezes PiS.

Bezpieczeństwo to nie tylko sfera militarna, to takie bezpieczeństwo gospodarcze, a w szczególności energetyczne - podkreślił Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem, "jesteśmy już bardzo blisko by to bezpieczeństwo, przez wiele lat zagrożone, było ostatecznie zapewnione".

Jarosław Kaczyński mówił o wysokim poczuciu bezpieczeństwa wśród Polaków. Mówił także, że nacisk musi być położony na kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jeśli 98 procent Polaków czuje się dobrze w swoim miejscu zamieszkania, to trzeba jeszcze pamiętać o tych 2 procentach. To kilkaset tysięcy ludzi, ale trzeba im to bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania zapewnić - powiedział.

Jarosław Kaczyński ocenił, że istotne jest także bezpieczeństwo w sferze socjalnej, dotyczące m.in. zdrowia. Nie ma wątpliwości i my tego nie ukrywamy, że w tej sferze jest bardzo dużo do zrobienia, że nawet te 106 czy 107 miliardów złotych to za mało. Ale my przecież będziemy dążyli do 160 miliardów w stosunkowo krótkim czasie. Będzie tu trzeba jeszcze wiele zmienić - zaznaczył. Jarosław Kaczyński wskazał, że w obszarze oświaty "trzeba odeprzeć tę groźną zewnętrzną, jak ktoś to celnie określił, wrogą socjalizację".

Mówiąc o wsparciu dla rodzin, lider PiS zaznaczył, że jest ono realizowane. Nie można przeciwstawiać praw kobiet temu wszystkiemu co tworzy podstawę trwałości narodu, następstwa pokoleń. Ale trzeba działać w tym kierunku, żeby te procesy nie były przeciwstawne, żeby kobiety uzyskały i równość zarobków i możliwości, które są w wielu wypadkach, szczególnie macierzyństwa, bardzo potrzebne - podkreślił.

"Musimy dążyć do normalności i normalność powinna nam towarzyszyć we wszystkim"

Musimy dążyć do normalności i normalność powinna nam towarzyszyć we wszystkim; potrzebny jest patriotyzm i dobra wola - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w sejmowej debacie nad expose premiera Mateusza Morawieckiego.

Wysłuchaliśmy wystąpienia długiego, pełnego faktów, liczb, lapidarnych sformułowań, różnych wątków, ale jednocześnie wystąpienia (Morawieckiego), które przedstawia spójną koncepcję naszej przyszłości - mówił Jarosław Kaczyński. Przed Polską otworzyło się okno możliwości uzyskania tego, co naszemu społeczeństwu, narodowi się należy, to znaczy europejskiego poziomu życia - dodał.

Jarosław Kaczyński ocenił, że obecne zmiany w światowej gospodarce uchylają dotychczasowe prawa ekonomiczne, co - jak dodał - otwiera przed Polską nowe możliwości.

Prezes PiS stwierdził, że Polska jest dzisiaj inna niż cztery lata temu pod względem zarówno społecznym, jak i gospodarczym. Podkreślał, że siłą napędzająca zmiany są ideały, a "pustka aksjologiczna, to zniszczenie". W tym wypadku chodzi o ideały polskie, a wśród tych ideałów na pierwszym miejscu z całą pewnością jest wolność - mówił.

Jako drugą wartość prezes PiS wymienił zaufanie i dodał, że PiS zapracowało na zaufanie przez realizację obietnic i "odnowienie demokracji". Jako trzecią wartość i fundament wymienił natomiast "rodzinę rozumianą tradycyjnie".

Jarosław Kaczyński stwierdził, że ciągłość państwa jest dla jego ugrupowania szczególnie ważna, a samo państwo to narzędzie do realizowania wielkich przedsięwzięć przez społeczeństwo. Dodał przy tym, że państwo to organizacja bezpieczeństwa zarówno w sferze międzynarodowej, gospodarczej, jak i społecznej.

Zaznaczył, że bezpieczeństwo ma być skierowane ku temu, aby "państwo nie było zagrożeniem dla obywateli, dla grup społecznych" oraz by nie mogły rozwijać się "patologie państwa" i aby nie była niszczona demokracja i praworządność.

Jeżeli 98 proc. Polaków czuje się dobrze w swoim miejscu zamieszkania, to trzeba pamiętać jeszcze o tych 2 proc., bo to tylko kilkaset tysięcy ludzi, ale trzeba im też to bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania zapewnić - powiedział.

Prezes PiS mówił również, że trzeba będzie jeszcze wiele zmienić w służbie zdrowia, w tym rozbudować wiele programów dotyczących ochrony zdrowia.

Jarosław Kaczyński ocenił też, że w sferze oświaty będzie trzeba "odeprzeć groźną, zewnętrzną socjalizację". Jednocześnie położył duży nacisk na wsparcie rodzin oraz dbałość o prawa kobiet.

Nie można przeciwstawiać praw kobiet temu wszystkiemu, co tworzy podstawę trwałości narodu - następstwa pokoleń, ale trzeba działać w tym kierunku i my będziemy działać w tym kierunku, żeby te procesy rzeczywiście nie były przeciwstawne, żeby kobiety uzyskały równość zarobków i możliwości, które są w wielu wypadkach, w szczególności macierzyństwa bardzo potrzebne - powiedział.

Mówiąc o gospodarce Jarosław Kaczyński podkreślał, że priorytetem partii będzie "skok w nowoczesność" oraz wsparcie przedsiębiorców, w tym młodych przedsiębiorców.