Dotyczy to tych, którzy w przyszłym roku po raz pierwszy dostaną świadczenia z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zdaniem ekspertów, wyniki funduszy emerytalnych w ciągu ostatniego roku, pogorszyły się o jedną ósmą. Bardziej spokojni o swoją przyszłość mogą być ci, którzy dostaną emerytury za kilka lat.

W przypadku tych osób, które dostaną pierwsze emerytury OFE już po Nowym Roku, szanse na odrobienie start są niewielkie, ponieważ czasu nie zostało zbyt wiele. Dla nich rzeczywiście to obecne spadki mogą być mocno odczuwalne negatywnie. Nie zdążą być może już odrobić tych strat - mówi analityk Piotr Bielski. Jego zdaniem, bardziej spokojni o swoją przyszłość mogą być ci, którzy dostaną emerytury za kilka lat.

Ze statystyk wynika, że przez pierwsze pół roku oszczędności w OFE zmniejszyły się o 3 miliardy 700 milionów złotych. Problemem jest to, że fundusze mogą inwestować środki tylko w giełdy i obligacje. W ostatnim czasie przybywa zwolenników rozwiązania, aby rozszerzyć tę nader skromną listę miejsc, gdzie mogą być lokowane pieniądze przyszłych emerytur.