"Egzamin dla gimnazjalistów sprawdzający ich wiedzę matematyczno-przyrodniczą przebiegał spokojnie" - poinformował p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Tadeusz Mosiek. Egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. Zobacz przykładowe rozwiązania i arkusze egzaminacyjne.

Zobacz arkusze z egzaminu matematyczno-przyrodniczego

Wczoraj uczniowie pisali pierwszą jego część - test z wiedzy humanistycznej. Jutro będą rozwiązywali sprawdzian ze znajomości języka obcego.