Służby środowiskowe województwa śląskiego ostrzegają przed możliwością utrzymywanie się podwyższonego stężenia tzw. ozonu troposferycznego. Specjaliści zalecają - szczególnie osobom starszym i dzieciom - ograniczenie przebywania na powietrzu w ciągu dnia, zwłaszcza popołudniami.

Upał coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom całej Polski. W dużych miastach źle wpływają przede wszystkim starsze osoby. W kilku dzielnicach Warszawy, w których mieszkają ludzie w podeszłym wieku, zwiększono liczbę zespołów ratunkowych. czytaj więcej

W najbliższych dniach stężenie ozonu troposferycznego na całym terenie woj. śląskiego może utrzymywać się powyżej wartości docelowej 120 mikrogramów na metr sześc. powietrza. Lokalnie chwilowe wartości stężenia ozonu mogą sięgać ok. 180 mikrogramów na metr sześcienny, czyli poziomu alarmowego. Najwyższe wartości stężeń obserwowane będą w chwilach, gdy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego nie będzie zakłócany okresowym dużym zachmurzeniem.

W związku z takim typem pogody i niebezpieczeństwem osiągnięcia lokalnie poziomów ozonu przyziemnego odpowiadających wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych, zaleca się ograniczenie w najbliższych dniach, szczególnie w godzinach popołudniowych, przebywania na wolnym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, a także osób starszych i chorych, u których ekspozycja na podwyższone stężenia ozonu może skutkować złym samopoczuciem i zaostrzeniem dolegliwości chorobowych - podkreślają specjaliści Inspektoratu.

Warstwa ozonu w górnych warstwach atmosfery chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym Słońca, które może powodować m.in. choroby nowotworowe skóry. Wysokie stężenie ozonu przy powierzchni ziemi (ozonu troposferycznego) jest natomiast niebezpieczne ze względu na właściwości utleniające tego gazu. Zachodzące w atmosferze reakcje z jego udziałem sprzyjają powstawaniu tzw. wolnych rodników, przyspieszających procesy starzenia komórek i niebezpiecznych ze względu na właściwości rakotwórcze. Ozon uszkadza liście roślin, a także - ze względu na utlenianie - przyspiesza niszczenie materiałów, m.in. tekstyliów i gumy.

Pogoda sprzyjająca utrzymywaniu się wysokiego stężenia ozonu troposferycznego będzie prawdopodobnie utrzymywała się także w przyszłym tygodniu.